Nyhetsartikkel

19 mars 2018

Skånsom effektkjøring av kraftverk fullt mulig

Effektkjøring av norske vannkraftverk er både nødvendig og miljømessig forsvarlig, mener forskere fra SINTEF og Norsk institutt for naturforskning. Spørsmålet er hvor og hvordan det skal gjøres.

Debatten om Norges tilknytning til EUs energibyrå ACER har utløst påstander om at dette vil medføre flere strømkabler mellom Norge og Europa og hyppigere effektkjøring av norske vannkraftverk. Både myndighetene og kraftnæringen har tilbakevist at det er noen slik sammenheng. Det er norske myndigheter og ikke EU som bestemmer om det skal bygges nye kabler, og som gir konsesjon og stiller miljøkrav til norske vannkraftverk.

Utnytter ressursene
Tirsdag inviterte CEDREN – forskningssenteret for miljødesign innen fornybar energi – til seminar om balansekraft, kabler og effektkjøring, skriver Energi Norge på sine nettsider.

– Nedbør og tilsig til norske kraftmagasiner kan variere med 20-30 prosent fra år til år. Samtidig vil andelen variabel kraftproduksjon fra sol og vind øke kraftig i Europa de kommende årene. Både kabler og effektkjøring er nødvendig for å utnytte ressursene best mulig på tvers av landegrensene, sa seniorforsker Atle Harby fra SINTEF ifølge Energi Norges nettsider.

Mangeårig forskning
Effektkjøring betyr hyppige endringer i kraftproduksjonen, som innebærer at vannstand i magasiner og vannføring i elver kan endres i løpet av kort tid. Harby og hans kolleger har forsket på miljøvirkningene av dette i en årrekke.

– En del store kraftverk med store magasiner og utløp i vann og sjø brukes til effektkjøring i dag. De reguleres kraftig uten store miljøvirkninger og uten at det berører elver. Effektkjøring er mest lønnsomt der det har lavest miljøvirkning. Noen steder er det imidlertid nødvendig å bruke kraftverk med utløp i elv. Dette kan i en del tilfeller miljøtilpasses, fortalte Harby.

Reduserer problemer
CEDREN har utviklet gode verktøy for å kartlegge og redusere miljøproblemer ved effektkjøring. De har brukt både droner og undervannskameraer til å overvåke hva som skjer i elvene – blant annet på gyteplassene. Noen steder kan utjevning av elvebunnen hindre stranding av fisk når vannmengden brått reduseres.

– Vi vet godt hvordan elver responderer på effektkjøring. Vi har effektive metoder for å beskrive tilstand og effekten av tiltak. Det er fullt mulig å drive ansvarlig effektkjøring, ved kunnskapsbasert forvaltning, fastslo SINTEF-forsker Tor Haakon Bakken, som også er sentral i CEDREN.

Omstridt rapport
Kraftnæringens representanter tok under seminaret et oppgjør med Multiconsult-rapporten fra i fjor hvor det hevdes at «felles for alle regulerte vassdrag er at effektkjøring gir betydelige negative miljøkonsekvenser for vannmiljøet».

– Etter vår erfaring er det ikke grunnlag for en slik påstand. I Sira-Kvina veksler vi mellom 900 og 1600 MW åtte ganger i uka. Det berører nesten ikke magasinene, og det er veldig godt fiske i vassdraget, fortalte regiondirektør Jan Alne i Statkraft.

Ansvarlig for rapporten, Morten Kraabøl i Multiconsult, innrømmet under seminaret at han gjerne skulle fjernet ordet «betydelige», men bøyde seg for oppdragsgiveren, LO-forbundet Industri Energi.

Se presentasjonen fra seminaret her.

Miljøvirkninger av effektkjøring: Kunnskapsstatus og råd til forvaltning og industri

Kilde: Energi Norge

Kommentarer

kommentarer