Nyhetsartikkel

09 mars 2018

Høyt spill om ACER

Privat utenlandskabel blir trukket inn i Acer-saken i forsøkene på å finne politisk kompromiss.

Ap kan tvinge igjennom egen energipolitikk i bytte mot å redde regjeringens innlemmelse av EU-direktiver om felles energimarked, skriver Klassekampen.

Fredag skal energi- og miljøkomiteen på Stortinget lage den foreløpige innstillingen om innlemmelsen av EUs tredje energimarkedspakke i Norge. I dette ligger den kontroversielle underleggelsen av EUs energitilsyn Acer.

Regjeringspartiene og Miljøpartiet De Grønne er for Acer. KrF kan lande på nei. Ifølge Nei til EUs kandidatundersøkelse i forkant av fjorårets valg, svarte sju av åtte stortingsrepresentanter for partiet at de vil gå mot tilsynet.

Ettersom Sp, SV og Rødt er mot Acer, kan Arbeiderpartiet stanse EU-tilknytningen dersom de lander på et nei. Det kan partiet bruke til å få igjennom energipolitikk som ikke direkte er en del av EUs tredje energimarkedspakke.

Mot privat kabel
Arbeiderpartiet stiller sju krav som må oppfylles dersom de skal kunne godta Acer. De fleste av disse ligger enten langt fram i tid eller er enkle for regjeringspartiene å godta. Ett av dem er imidlertid konkret og vil svi for regjeringen. Ap krever stans av private utenlandskabler. Skulle dette kravet innfris, betyr det slutten for kabelen Northconnect til Skottland. Konsesjonssøknaden behandles nå av Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE).

Kilder i partiet sier at de står fast på kravene.

Tina Bru

Så seint som i 2016 vedtok Stortinget med stemmene til Høyre, Frp, Venstre og KrF og åpne for private kabler, og det vil være et prestisjenederlag for regjeringen dersom Ap klarer å bruke Acer til å få igjennom en omkamp om dette.

Klassekampen har snakket med medlemmer fra de fleste partiene i energi- og miljøkomiteen, og de bekrefter at det kan forhandles om tema som ikke ligger i EUs tredje energimarkedspakke direkte dersom det er nødvendig for å lage et politisk kompromiss.

Høyres representant går lengst i å avvise at Northconnect er på bordet, men vil ikke si at noe er uaktuelt.

– Vi er nå i en forhandlingssituasjon i komiteen, også får vi se hvor vi ender til slutt, sier Tina Bru til Klassekampen.

– Det er ulikt Arbeiderpartiet å skape usikkerhet rundt en sak av så stor nasjonal betydning som denne, fordi de vil ta omkamp på en sak de tapte i forrige periode. Energimarkedspakken handler ikke om eierskapet til utenlandskabler. Jeg synes det er noe useriøst av Arbeiderpartiet å være villige til å sette EØS-avtalen i spill fordi de er uenige med regjeringen i at det er greit at også fylkeskommuner og kommuner kan eie utenlandskabler, ikke bare Statnett.

Baklandet ikke fornøyd
Kraftaktivist Hogne Hongset er blant dem som driver kampanjen mot Acer. Han er medlem av Arbeiderpartiet og tidligere spesialrådgiver i Industri Energi. Selv om Hongset kjemper innbitt mot utenlandskabler, syns han ikke det å stanse NorthConnect er verdt prisen.

– Vil det være et godt kompromiss å innføre Acer dersom Northconnect stanses?

– Overhodet ikke. Northconnect kan stoppes uavhengig av Acer. Dette er en avtale som ensidig er til fordel for regjeringen. De innser vel at motstanden mot Northconnect er så stor at de må stoppe den uansett. For Aps del er dette en håpløs hestehandel.

Han mener prosjektet ikke vil få konsesjon fordi lønnsomheten avhenger av flaskehalsinntekter og effektkjøring. Det kan føre til lav vannstand i elver og gå utover miljøet, og han hevder derfor at NVE ikke vil si ja.

Hongset mener uansett at kravet mot private kabler ikke nødvendigvis betyr at Northconnect stanses.

– Private prosjekter kan tas over av Statnett. Det skjedde med kablene både til Nederland og Tyskland. Dersom det gjøres med Northconnect, kan kabelen bli forsøkt bygd seinere og regjeringen fortsatt ha sitt på det tørre.

Fellesforbundet avdeling 5 i Bergen er blant dem i fagbevegelsen som har gått imot Acer. Heller ikke leder Roar Abrahamsen mener byttehandelen Acer Northconnect er god.

– Nei. Det er ikke et godt kompromiss, sier han.

– Jeg setter pris på om kabelen blir stanset. Det bør ikke være private kabler. Men hovedargumentet er at vi ikke ønsker å gi myndighet til Acer fordi det ikke er noen garanti for at EU ikke gir den mer makt i framtida. Vi vet ikke hva som kommer, sier han.

ACER:

  • Stortingets energi- og miljøkomité skal etter planen levere sin foreløpige innstilling i saken om norsk innlemmelse av EUs tredje energimarkedspakke. Som en del av dette vil Norge underlegges EUs energitilsyn Acer.
  • Sp, SV og Rødt er motstandere av Acer, mens Høyre, Frp, Venstre og De Grønne er for. KrF og Arbeiderpartiet har ikke tatt endelig stilling til saken.
  • Deler av fagbevegelsen og Arbeiderpartiet har de siste ukene kjempet hardt for å Arbeiderpartiet til å gå imot energimarkedspakken.

Kommentarer

kommentarer