Selskapene vurderer kostnader, nytte og samfunnsøkonomisk lønnsomhet i prosjektet. Den andre kvalitetssikringsrapporten er nå ferdig.

Rapporten for det første trinnet (KS1) ble lagt frem høsten 2016. I løpet av 2017 og første kvartal 2018 er det blant annet gjort en oppdatert vurdering av kostnadsanslag, usikkerhet og vurdert planene for gevinstrealisering. Endelig rapport for dette arbeidet ble ferdigstilt 28. februar.

Rapporten vil inngå som en del av grunnlaget for det helhetlige fremlegget om arbeidet med fullskala CO₂-håndtering i Norge. Dette vil bli lagt frem senest i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett 2018.

Her kan du lese den nye rapporten.