Nyhetsartikkel

14 februar 2018

Magasinfylling i Norge og Sverige er 3,0 TWh lavere enn normalen for årstida

Normal magasinfylling: Magasinfyllingen i Norge og Sverige er nå 3,0 TWh (milliarder kilowattimer) lavere enn normalen for årstida.

I Norge er magasinfyllingen nå 2,9 TWh (milliarder kilowattimer) under normalen for årstida. I Sverige er den 0,1 TWh lavere enn normalen, altså normal magasinfylling for årstida.

Magasifyllingen i Sverige er 0,4 prosent høyere enn normalen for årstida. Det tilsvarer 0,1 TWh.

Overskuddet i magasinene i Norge og Sverige tilsvarer strømforbruket i en by som Drammen med 65.000 mennesker i halvannet år.

Høg kraftpris.
Kraftprisen i Noreg var høg i førre veke. Prisen gjekk opp med 20-30 prosent frå veka før og var i Sør- og Midt-Noreg i underkant av 40 øre/kWh. Det var òg ein tydeleg forskjell mellom dag- og nattprisar fleire dagar i førre veke. På tysdag var morgon- og ettermiddagsprisane over 60 øre/kWh i Sør- og Midt-Noreg.

Kraftprisen blir generelt høgare når kraftforbruket er høgt, og i førre veke gjorde vintereleg vêr at forbruket gjekk opp. Når vindkraftproduksjonen i Norden i tillegg gjekk ned, bidrog det ytterlegare til auken i kraftpris.

Last ned kraftsituasjonsrapporten for veke 6 2018 her. (PDF)

Magasinfylling veke 6 / 2018

53,4% / – 3,6 %

Fyllingsgraden litt under medianen. Ved utgangen av veke 6 var fyllingsgraden i norske magasin 53,4 prosent.

Gjennom veka gjekk fyllingsgraden ned med 3,6 prosenteiningar, mot 3,2 prosenteiningar veka før.

Medianverdien for fyllingsgraden på tilsvarande tidspunkt for åra 1990-2017 var 56,7 prosent, og minimumverdien 32,8 prosent.

Magasinfyllinga i Norge er nå 3,3 prosent lavere enn normalen for årstida. Det tilsvarer 2,9 TWh (milliarder kilowattimer)

Høgast magasinfylling hadde Vest-Noreg (område 2) med 60,8 prosent, medan Midt- og Nord-Noreg (område 3) hadde lågast fylling med 46,6 prosent. Søraust-Noreg (område 1) hadde ein fyllingsgrad på 53,8 prosent.

Sverige

I Sverige er magasinfyllingen 0,3 prosent lavere enn normalen for årstida. Det tilsvarer omtrent 0,1 TWh (milliarder kilowattimer).

I Sverige var tilrenningen 411 GWh (millioner kilowattimer) i uke 6 i 2018. Det er 105 prosent av normalen.

Magasinfyllingen i Sverige er nå 15.843 TWh (milliarder kilowattimer). Den gikk ned 3,9 prosent til 47,0 prosent. Det normale for årstida er 47,3 prosent.

 

 

Kommentarer

kommentarer