Miljøleder ved Bergen og Omland Havnevesen, Even Husby forklarer at de blir veldig sårbar hvis det er få anløp eller det kommer inn ét stort skip, som trekker mye strøm, og de ikke får andre skip, så definerer dette nettleien:


Løsningen

 

Bergen og Omland Havnevesen har en midlertidig tariffavtale, som gir rabatt mot at nettselskapet kan koble dem ut etter behov. Det gjør bruken av landstrømsanlegg lønnsom. Bergen havn har en positiv dialog med nettselskapet om å finne en permanent modell som gir rabatt.

I dag er det frivillig for nettselskap å tilby utkoblbare tariffer. KS Bedrift støtter et pålegg om å tilby utkoblbare tariffer til kvalifiserte kunder, eksempelvis havner.

Les også: Bergen viser vei mot utslippsfrie havner