Nyhetsartikkel

12 februar 2018

EU om energibyrået ACER: Norge får fortsatt bestemme selv

Debatten om ACER raser. Medlemskap betyr ikke at Norge må gi fra seg makten over norsk kraftproduksjon, forsikrer EU-kommisjonen.

EU jobber for å knytte kraftmarkedene i Europa tettere sammen. I mars skal Stortinget ta stilling til om Norge skal bli med i EUs energibyrå ACER.

– Medlemskap i ACER betyr ikke under noen omstendighet at man gir slipp på suverene beslutninger knyttet til den nasjonale energimiksen, verken for EU eller for EØS, sier EU-kommisjonens talsperson Anna-Kaisa Itkonen ifølge NTB12.

Mener tusenvis av jobber står i fare
Hvert enkelt land bestemmer selv hvordan den nasjonale energimiksen skal se ut, fastslår hun.

– Dette påvirkes ikke av ACER.

De siste ukene har diskusjonen gått høyt om norsk deltakelse i det europeiske energibyrået. Fagbevegelsen DeFacto har blant uttalt at Norge kan havne på europatoppen i strømpris, og at tusenvis av ­jobber står i fare hvis energipolitikken underlegges EU.

Den norske behandlingen av saken kommer hele sju år etter at EU sjøsatte ACER. I dag er EU allerede godt i gang med diskusjonene om en reform som vil gi byrået større makt.

Nølt med å delta
Byrået inngår i en større energiunion som Norge lenge har nølt med å tre inn i.

EUs overordnede idé er at energimarkedene i Europa skal kobles tettere sammen. Det skal føre til mindre sløseri, slik at det blir lettere for europeiske land å kutte utslippene av klimagasser.

I tillegg skal EU bli mindre avhengig av å importere olje og gass fra andre land.

Kommentarer

kommentarer