Nyhetsartikkel

08 februar 2018

Økt strømforbruk på Sørlandet i 2017

Strømforbruket på Sørlandet steg med 2,1 prosent fra 2016 til 2017. Det viser data om strømforbruket til privatkundene som strømleverandøren LOS har innhentet.

Størst var økningen i strømforbruket i Vest-Agder, der det økte med 2,5 prosent. I Aust-Agder økte strømforbruket med 1,5 prosent. Undersøkelsen viser at strømforbruk til privatkundene økte i 29 av de 30 kommunene på Agder i 2017. Fra 2014 til 2017 har strømforbruket på Sørlandet økt med 11,0 prosent.

Størst økning i Songdalen og Bykle
I Kristiansand endte økningen i strømforbruket fra 2016 til 2017 på 2,0 prosent, mens i Arendal var økningen på 1,2 prosent. Tilsvarende tall for 2016 var 2,8 prosent og 4,9 prosent. I Vest-Agder er det befolkningen i Songdalen kommune som har hatt størst økning i strømforbruket med 4,5 prosent, mens Åseral er lavest med en økning på 0,9 prosent.

I Aust Agder er det befolkningen i Bykle kommune som har hatt størst økning i strømforbruket med 4,5 prosent, mens Gjerstad er lavest med en reduksjon på 1,0 prosent. Blant byene på Sørlandet er det Lyngdal som har den største økningen på 3,5 prosent, mens Risør ligger lavest med en økning på 0,8 prosent.

Varmere og våtere
Økt strømforbruk til tross, 2017 ble et nytt mildt og ikke minst vått år på Sørlandet. Siden 1947 er det målt 61 år som var kaldere og 9 år som var mildere enn 2017 ved målestasjonen på Kjevik. I regionen ble det målt 20 til 40 prosent over normal årsnedbør.
– Siden år 1900 er det målt 12 år som var våtere og 103 år som var tørrere enn 2017 ved målestasjonen Mestad ved Mosby. Disse temperatur- og nedbøravvikene var ikke jevnt fordelt gjennom året. Vinteren ble mild og tørr, mens sommeren ble kjølig og våt, forteller Tarjei Breiteig, som er meteorolog i Agder Energi.

 

Storflom
– Det mest oppsiktsvekkende ved været i 2017 var høsten. Få har nok glemt storflommen i månedsskiftet september oktober. Nedbørsmengdene som falt da var uten historisk sidestykke, og skal på papiret kun inntreffe ca. hvert 300. år. Men som følge av klimaendringer vil slike hendelser opptre hyppigere fremover enn hva som har vært vanlig tidligere. Lavtrykket som gav storflommen kom i en serie av flere lavtrykk, som sammen gav høyere nedbørsum for september og oktober enn det noen gang er målt i den 120 år lange historikken til nedbørstasjonen på Mestad. Disse store trekkene med vått og mildt vær, spesielt vinterstid, med enkelte voldsomme nedbørshendelser, reflekterer godt hvordan globale klimaendringer også påvirker vårt nærområde, sier Tarjei Breiteig.

Økte strømpriser
Været påvirker strømprisene, men i 2017 var det hendelser langt utenfor Norges grenser som påvirket prisene mest. Strømprisene økte gjennomsnittlig med 10 prosent i 2017, sammenlignet med året før. Prisstigningen har en klar sammenheng med økte kullpriser i Europa. Den viktigste enkeltfaktoren for de høye kullprisene er nedleggelse av kinesiske kullgruver, noe som gjør at Kina i større grad er avhengig av import av Europeisk kull. Strømforbruket i hele Norge økte med ca. 0,5 prosent i 2017, sammenlignet med året før. Befolkningsvekst og voksende bruk av elbiler er sannsynlige forklaringer på økt strømforbruk.

Oversikt over strømforbruket til privatkunder i kWh:

Aust-Agder
Kommune 2016 2017 Endring
Arendal 330 589 175 334 627 073 1,2 %
Birkenes 36 190 011 36 534 227 1,0 %
Bygland 11 623 688 11 934 589 2,7 %
Bykle 31 594 706 33 010 073 4,5 %
Evje og Hornnes 32 094 518 32 828 857 2,3 %
Froland 41 406 094 43 237 418 4,4 %
Gjerstad 18 999 584 18 802 395 -1,0 %
Grimstad 165 546 906 168 228 765 1,6 %
Iveland 10 214 926 10 465 911 2,5 %
Lillesand 86 029 375 87 526 962 1,7 %
Risør 59 348 473 59 852 309 0,8 %
Tvedestrand 57 018 190 57 300 791 0,5 %
Valle 13 733 057 14 018 293 2,1 %
Vegårshei 16 354 170 16 745 147 2,4 %
Åmli 16 010 660 16 004 223 0,0 %
Totalsum 926 753 533 941 117 033 1,5 %
Vest-Agder
Kommune 2016 2017 Endring
Audnedal 14 009 311 14 363 326 2,5 %
Farsund 82 059 100 84 870 081 3,4 %
Flekkefjord 73 304 995 75 513 154 3,0 %
Hægebostad 15 518 680 15 775 557 1,7 %
Kristiansand 570 256 941 581 396 913 2,0 %
Kvinesdal 52 145 626 53 491 709 2,6 %
Lindesnes 45 696 962 47 603 005 4,2 %
Lyngdal 67 450 438 69 843 759 3,5 %
Mandal 116 266 024 119 720 784 3,0 %
Marnardal 19 000 391 19 367 131 1,9 %
Sirdal 45 636 116 47 087 899 3,2 %
Songdalen 44 233 291 46 232 324 4,5 %
Søgne 87 845 917 89 686 936 2,1 %
Vennesla 96 198 366 98 653 965 2,6 %
Åseral 20 735 976 20 928 945 0,9 %
Totalsum 1 350 358 134 1 384 535 488 2,5 %

Kommentarer

kommentarer