Nyhetsartikkel

08 februar 2018

Norge importerte mer strøm enn vi eksporterte i 30% av timene i januar

Norge produserer mer strøm enn vi bruker. Det gir oss en kjærkommen ekstrainntekt når vi selger strøm til utlandet, og inntektene derfra er med på å betale for blant annet nettinfrastrukturen. Det gir lavere nettleie for norske strømforbrukere.

På den andre siden gjør strømeksporten det mulig å tjene mer penger på å selge norsk strøm til et marked som i snitt har høyere strømpriser enn i Norge. Mange er derfor sterkt negative til at det skal bygges flere og kraftigere strømforbindelser til utlandet.

Situasjonen er imidlertid ikke så sort/hvit som mange tror og påstår, skriver enerwe.no.

enerWE har tatt en titt på import- og eksporttallene for strømmen i januar, og tallene fra Statnett viser at Norge totalt sett importerte mer strøm enn vi eksporterte i fem av januaråmånedens 31 dager:

  • 14. januar
  • 15. januar
  • 24. januar
  • 28. januar
  • 29. januar

Det utgjør 16,1 prosent av tiden.

Går vi litt dypere ned i tallene, og ser på import/eksport på timesbasis blir det imidlertid raskt en annen virkelighet. I januar var det totalt 744 timer fordelt på 31 dager, og i 229 av disse timene importerte Norge mer strøm enn vi eksporterte. Det betyr at vi faktisk importerte mer strøm enn vi eksporterte i 30,8 prosent av tiden.

Setter vi opp klokkeslettene, ser vi at det er på nattestid at Norge importerer mest strøm:

Årsaken til dette er at Norge gjennom vannkraften har muligheten til å regulere produksjonen i henhold til etterspørselen. Når strømmen er dyr økes produksjonen, og når den er billig holdes den igjen. Det gjør at det norske markedet gjennom internasjonal strømutveksling får mer stabile priser ettersom vi nyter godt av at strømprisene svinger mer i våre naboland.

Les også:

Kommentarer

kommentarer