Nyhetsartikkel

02 februar 2018

Erhvervsminister varsler vækstteam for grøn energi

Regeringen kommer med et udspil til energiforlig inden for en måneds tid, vurderer erhvervsminister Brian Mikkelsen (K), der – til glæde for energibranchen – vil følge op med oprettelsen af et vækstteam for grøn energi og miljøteknologi.

– Energipolitik er erhvervspolitik, og man kan ikke adskille de to ting. Vi skal sikre det bedst mulige samspil, både fordi I skaber vækst og velstand samt leverer energi til det øvrige erhvervsliv.

Sådan lød budskabet til energibranchen fra erhvervsminister Brian Mikkelsen (K) på onsdagens årsmøde i Branchefælleskab for Intelligent Energi (iEnergi), hvor ministeren oplyste, at han agter at nedsætte et vækstteam for grøn energi og miljøteknologi. Det kommer til at ske umiddelbart efter, at V-LA-K-regeringen har lanceret et udspil til energiforlig, hvilket Brian Mikkelsen regner med vil ske ’i løbet af en måneds tid’, skriver Dansk Energi.

Vækstteamet skal komme med bud på, hvordan energibranchen kan blive endnu mere innovativ, så virksomhederne kan øge den allerede store eksport af energiteknologi fra godt 70 til 140 mia. kr.

Øget eksport af energiteknologi
Regeringen har et mål om, at Danmark skal være uafhængig af fossile brændsler i 2050, og hvis vi griber den omstilling fornuftigt an, kan det ifølge Brian Mikkelsen sikre Danmark en flot andel af de multimange milliarder dollar, andre lande kommer til at investere i de næste årtier, hvis verden skal nå FN’s klimamål.

– Men det kræver en indsats at få del i milliarderne, fastslår Brian Mikkelsen og nævner en række elementer, der allerede er eller bør være en del af fremtidens rammevilkår, så vi kan være et foregangsland i den grønne omstilling – eksempelvis bedre adgang til kapital, et ændret skatte- og afgiftssystem, en topmoderne digital infrastruktur med bedre udnyttelse af data og kvalificeret arbejdskraft fra ind- og udland.

På årsmødet i iEnergi nævnte en stribe oplægsholdere skatter/afgifter som en alvorlig barriere for udviklingen og den grønne omstilling. Brian Mikkelsen er enig:

– Vi er nødt til at sænke elafgiften og se på afgiftsstrukturen, understreger ministeren, der i øvrigt er imponeret over, at elsektoren leverer elektricitet i stikkontakterne 99,99 procent af tiden.

– Det fortjener ros og anerkendelse, fastslår han.

Udfordringer skal løses
Formanden for iEnergi, Knud Pedersen fra Radius Elnet, glæder sig over, at regeringen lover at adressere mange af de temaer, branchefællesskabet har sat på dagsordenen i forhold til digitalisering, barrierer på tværs af forsyningssektorer og energiafgifter.

– Vi føler, at vores synspunkter er blevet hørt. Udfordringen er selvfølgelig, om regeringen og Folketinget i energiforliget kan blive enige om en konkretisering, så vi kan få løst de udfordringer, vi står overfor, siger Knud Pedersen.

Ideen fra Brian Mikkelsen om at oprette et vækstteam for grøn energi og miljøteknologi er rigtig tænkt, vurderer han.

– Vækstteamet kan udpege de løsninger, der er brug for på længere sigt, men vi har brug for at rykke på den korte bane. Vækstteamet må ikke blive en sovepude for at realisere de enorme eksportpotentialer, Danmark har indenfor energi- og miljøteknologier, siger Knud Pedersen.

Vækst for det grønne Danmark
Brian Mikkelsen har tidligere oprettet andre vækstteams for at understøtte udviklingen af danske erhvervskompetencer, hvilket det blå, maritime Danmark nu har glæde. I regi af De Fem Styrker, der bl.a. tæller Danske Rederier, har Dansk Energi været med til at føde ideer ind til ministeren.

Adm. direktør Lars Aagaard fra Dansk Energi glæder sig derfor over det varslede vækstteam for det grønne Danmark:

– Som et stærkt dansk erhverv er vi i energibranchen enormt glade for, at regeringen nu er på vej med et grønt vækstteam. Det er noget, vi har arbejdet målrettet med i vores alliance med De Fem Styrker, for der er ingen tvivl om, at et vækstteam kan være et solidt afsæt for rammer, der giver arbejdspladser og vækst, siger Lars Aagaard.

Kommentarer

kommentarer