Nyhetsartikkel

01 februar 2018

Nytt forbrukerkjøpsdirektiv kan styrke strømmarkedet

EU-kommisjonens forslag til nytt forbrukerkjøpsdirektiv vil styrke kundens rettigheter ved fjernkjøp av strøm. Det kan redusere behovet for omfattende spesialreguleringer av strømmarkedet.

I endringsforslaget til direktivet vil EU-kommisjonen styrke forbrukernes rettigheter. Dette gjelder særlig ved kjøp av strøm gjennom fjernsalg, som vil si salg over telefon, internett og andre liknende kanaler, skriver Energi Norge på sine nettsider.

Energi Norge skriver i sitt høringssvar til Justisdepartementet at det er viktig at regelverket skaper like villkår for alle konkurranseaktørene. Samtidig som man må unngå omfattende spesialreguleringer av markedet.

Spesialregulering av bransjen
I EU-kommisjonens utspill foreslås det at strøm, vann og gass fortsatt skal holdes utenfor direktivets bestemmelser. Et slikt forslag er i tråd med EUs tradisjon om at elektrisitet og nettleie håndteres av eget sektorregelverk. Dette åpner for omfattende spesialregulering av bransjen, og setter bremsen på for en allminneliggjørelse av strømmarkedet.

– Strømmarkedet utvikler seg stadig som følge av ny teknologi. Derfor er det viktig at kunden opplever dette som et trygt sted å handle. Vi har derfor spilt inn at det er viktig at kundene kjenner seg igjen i strømmarkedet, sammenliknet med andre markeder, sier næringspolitisk rådgiver Ole Haugen i Energi Norge.

Like vilkår
Allerede i 2005 bestemte Norge seg for å gjøre de alminnelige forbrukervernbestemmelsene gjeldende for kjøp av strøm og nettleie.

Energi Norge mener Norge, i sitt innspill til EU, bør anbefale at alminnelige forbrukerrettigheter også skal gjelde i strømmarkedet. Det er viktig at nye salgskanaler, også de grenseoverskridende, må forholde seg til det samme regelverket.

Regler om forbrukerkjøp, markedsføring, salg, opplysningsplikt og angrerett må skape like vilkår for alle konkurranseaktører. Dette vil bidra til at kundene trygt kan bruke markedet.

  1. Høringssvar: Forbrukerkjøpsdirektivet

    Les Energi Norges høringssvar til EUs forslag til nytt forbrukerkjøpsdirektiv (januar 2018).

Kommentarer

kommentarer