Nyhetsartikkel

01 februar 2018

Norges største datasenter etableres på Ringerike

Norges hittil største datasenter skal etableres på Ringerike med kraftforsyning fra Ringeriks-Kraft. Egnede lokaler og tilgjengelige kraftressurser var avgjørende for å få på plass avtalen.

Et internasjonalt børsnotert selskap har signert en avtale med Ringeriks-Kraft om kraftforsyning til Norges hittil største datasenter. Avtalen har en verdi på inntil 370 millioner kroner over tre år, og vil gi cirka 150 årsverk.

Viseadministrerende direktør Kjell Baug i Ringeriks-Kraft mener det var avgjørende med egnede lokaler og tilgjengelig kraftressurser, som raskt kunne tas i bruk, for å lande avtalen.

– Med datasenteretableringen kan vi endelig begynne å ta våre lokale energiressurser i bruk til industrietablering på Ringerike, sier Baug.

Positive signaler
I 2016 ble elavgiften for store datasentre i Norge sterkt redusert, og i 2017 foreslo regjeringen også lette i eiendomsskatten på verk og bruk. Dette er tiltak som er med på å gjøre Norge mer attraktivt for utenlandske etableringer.

– Energi Norge har lenge jobbet med å gjøre Norge attraktivt for store datasenteraktører, fordi vi mener Norge har gode konkurransefortrinn med vår fornybare energi. Det gleder oss derfor stort å se at internasjonale aktører velger å etablere seg, sier direktør for fornybar energi Sigrid Hjørnegård i Energi Norge.

Parallelt med reguleringene har også næringslivet og offentlige aktører arbeidet frem attraktive områder for datasenteretablering, bedret internasjonal fibertilknytning og samordnet internasjonal markedsinnsats.

Satser stort
Datasenteret på Ringerike etableres hos Treklyngen på Follum og vil bli viktig i en større satsing som Ringeriks-Kraft gjør sammen med Ringerike Utvikling og Treklyngen. Næringsutviklingssjef Pelle Gangeskar i Ringerike Utvikling mener etableringen vil være med å utvikle hele regionen.

– Datasenterindustrien har en tendens til å danne klynger – de ser til hverandre. Med denne etableringen vil muligheten for videre utvikling øke betydelig, og vi håndterer allerede konkrete henvendelser, sier Gangeskar.

Etableringen av senteret kommer som følge av satsningen på Oslo Data Center Location som ble startet i 2016 av Ringerike Utvikling, Ringerike kommune og Invest in Norway. Kraftleveransen vil starte i februar og trappes opp til full drift i august.

Les hele saken i Ringerikes Blad her.

Kommentarer

kommentarer