Nyhetsartikkel

18 januar 2018

Ny industri bør se til Norden

Norden har tilgang på stabil fornybar energi, og kraftprisene ventes å være lavere her enn resten av Europa i årene som kommer.

Legger vi til  konkurransefordelene ligger mye til rette for å skape en ny industri i Norden, skriver Andreas Myhre i LOS Energy.

Det er en stund siden vi opplevde nyetablering av industri i Norden. Ved århundreskiftet dominerte tungindustri og treforedling. I etterkrigstiden hadde Sverige en fremragende industriutvikling. Og på 70-tallet forandret oljen industrien i Norge.

Norden har kastet seg på den grønne bølgen – og det med gode resultater. Nå mener jeg at alt ligger til rette for å ta et steg videre. Vi kan skape en ny industri basert på våre konkurransefordeler og den stabile tilgangen til fornybar energi.

Lavere strømpris
Markedet forventer at kraftprisene i Norden vil være vesentlig lavere enn resten av Europa i flere år fremover. Vi er konkurransedyktige når det kommer til nettleie, og reguleringstiden for nye anlegg er kortere i Norden enn Europa. Norden vil altså være et gunstig sted for industri som avhenger av mye strøm i årene som kommer.

Stabil fornybar energi
Vel så viktig som pris, er Nordens stabile tilgang til fornybar energi. Den høye andelen med blant annet vannkraft gjør at forsyningssikkerheten i Norden er god. Dette verdsettes når kraftsektoren går over på mer fornybare kilder. Og den stabile tilgangen på fornybar energi er ikke kopierbar for andre land. Norden vil være et gunstig sted for industrier som ønsker grønn kraft, til lave priser med høy forsyningssikkerhet.

Mange konkurransefordeler
Norden har også flere andre klare konkurransefordeler. Vi har en etablert industri med høy kompetanse, tilgangen på råvarer er god, valutakursen for eksport er på et historisk bra nivå, befolkningen er høyt utdannet, vi ligger langt fremme innen digital kompetanse og konfliktnivået er lavt.

Markedet i endring
Det er stort fokus på det grønne skiftet over hele verden, og dette påvirker følgelig kraftsektoren. Staten i ulike land stiller stadig større krav til hvordan vi skal produsere ren, fornybar energi. Og flere av stormaktene sliter med å bli grønnere. USA og Kina har voksende industrier, men har vansker med å få ned sitt forbruk av fossil energi. Det er risikofylt og lite konkurransedyktig å basere ny industri på kraft fra fossile energikilder når vi på sikt vet at olje, kull og gass skal fases ut.

Fokuset på å få ned bruken av fossil energi i resten av verden vil bare øke i årene som kommer. Og dette vil påvirke industrien globalt. Norden er som skapt for en slik endring. Her ligger alt til rette for at vi kan lykkes med å skape ny og konkurransedyktig industri som baserer seg på kraften fra stabile fornybare energikilder.

Bør etableres i Norden
Min drøm for det nye året er at markedet får øynene opp for å etablere ny industri i Norden. Jeg mener det er naturlig at en robotisert bilfabrikk på fornybar energi bør ligge i Norden. Med tilhørende batteriproduksjon.

Vi har også plass til masse kunstig intelligens i serverparker i grisgrendte strøk. Kanskje kan vi ha avanserte strømnett som eksportvare, eller blir verdens første samfunn på fornybar elektrisk transport? Slik jeg ser det bør Norden være et attraktivt sted for de store teknologihusene å etablere seg i fremtiden.

Kronikken er skrevet av kraftekspert, Andreas Myhre. Kronikken ble først publisert i Kapital 11. januar 2018. 

Kommentarer

kommentarer