Ola Elvestuen
Det er ikke overraskende at Venstres nestleder og lederen av energi- og miljøkomiteen nå blir klima- og miljøminister. Ola Elvestuen har ledet denne komiteen på Stortinget i over fire år og kan området svært godt. Mandag denne uken ledet han høringen om stortingsmeldingen om avfall og sirkulær økonomi, og vi håper at han har innspillene som kom frem her friskt i minne når han nå inntar statsrådskontoret. Elvestuen har spesielt engasjert seg for et forbud mot mikroplast og innføring av miljøavgifter på fossil plast.

KS Bedrift har tidligere ment at Ola Elvestuen var en klar statsrådskandidat. Han har har markert seg som en kompromissets mann som leder i energi -og miljøkomiteen. Det har vært krevende å finne frem til enighet mellom regjeringen og støttepartiene i denne komiteen.

Sylvi Listhaug
Innvandrings- og inkluderingsministeren blir nå justis- og innvandringsminister. Sylvi Listhaug er en svært tydelig og markant politiker og vi håper hun vil ta tak i utfordringene knyttet til brann, redning og beredskap. Det er over ti år siden det i en stortingsmelding ble laget en grundig gjennomgang av sektorens rolle, oppgaver og finansiering. Og vi har store forventninger til at dette nå kan tas tak i. Regjeringsplattformen som Listhaug skal styre etter nevner ikke brann og redning, men vi vil likevel løfte inn utfordringene brann- og redningstjenesten står i overfor Regjeringen, Stortinget og embetsverket. I plattformen er det en setning om bedre samordning mellom nødetatene. Det trengs; all den tid vi vet at brannpersonell ofte benyttes i blant annet helse- og politioppdrag.

Terje Søviknes
Det blir ingen endringer i ledelsen av olje- og energidepartementet. Søviknes ble statsråd i desember 2016 og får fortsette. Antageligvis vil han få med seg en ny statssekretær. I KS Bedrift har vi vært kritiske til det voldsomme ønsket i departementet om færre nettselskap og vi har en rekke ganger argumentert sterkt mot Søviknes. En ny statsråd fra samme parti ville neppe endret dette. Vi har allikevel tro på at et nytt flertall på Stortinget vil gjøre om på endringen i energiloven fra 2016.

Ketil Solvik Olsen
Etter over fire år i samferdselsdepartementet fortsetter Solvik Olsen på dette området. Vi i KS Bedrift har fortsatt et håp om at havnene kan få et sterkere fokus fra statsråden, og vi stiller gjerne med gode innspill. Han skal ha skryt for å ha lagt inn 2 mrd kroner til investering i havn i denne NTP perioden, men vi skulle også gjerne sett en sterkere satsing på, og en tydeligere sikring av kompetanse i forbindelse med fiskerihavnenes rolle i regionreformen. Men med mange forkjempere i Stortinget for fiskeri og kyst kan det allikevel bli økt fokus på dette.

Flere endringer
Kulturdepartementet skal noe overraskende ledes av Venstres leder Trine Skei Grande. Departementet har det overordna, nasjonale ansvaret for blant annet arkiv, bibliotek og museum. At en partileder inntar dette departementet antar vi er positivt for satsingen på feltet. Torbjørn Røe Isaksen tar over som nærings- og handelsminister. Mens Anniken Haugli fortsetter som arbeids- og sosialminister.

Ikke flertall
I løpet av det nye året har landet fått en ny regjeringserklæring og statsminister Erna Solberg har utvidet regjeringen med et nytt parti. Allikevel ligger tyngden i Stortinget. Regjeringen må søke flertall fra KrF, AP, SP eller SV for å få gjennomslag for sin politikk. I forrige periode hadde H og FrP en samarbeidsavtale med Venstre og KrF. En slik avtale foreligger ikke nå, allikevel skal det nok mye til for at KrF ikke er de første til å sette seg rundt forhandlingsbordet når regjeringen skal få flertall for statsbudsjettet 2019 i Stortinget. For øvrig en forhandling som da skal ledes av en annen en Høyres Nikolai Astrup som endelig går inn i regjering.

Kilde: KS Bedrift Energi