Nyhetsartikkel

17 januar 2018

Normal magasinfylling for årstida i Norge

Litt under normal magasinfylling. Ved utgangen av veke 2 var fyllingsgraden i norske magasin 66,3 prosent. Det er 0,2 prosent lavere enn gjennomsnittet for magasinfyllinga på denne tida av året. Det er en normalmagasinfylling.

Gjennom veka gjekk fyllingsgraden ned med 3,4 prosenteiningar, mot 2,6 prosenteiningar veka før.

Medianverdien for fyllingsgraden på tilsvarande tidspunkt for åra 1990-2017 var 66,5 prosent, og minimumverdien 40,6 prosent.

Høgast magasinfylling hadde Vest-Noreg (område 2) med 72,8 prosent, medan Midt- og Nord-Noreg (område 3) hadde lågast fylling med 58,1 prosent, litt under medianen på 64,5 prosent. Søraust-Noreg (område 1) hadde ein fyllingsgrad på 68,3 prosent.

Energiinnhald og fyllingsgrad i vassmagasin i veke 2 2018, samt historiske verdiar og diagram er å finne i Vassmagasinstatistikken.

Kommentarer

kommentarer