Nyhetsartikkel

16 januar 2018

Trine Skei Grande, Ola Elvestuen og Iselin Nybø blir Venstres statsråder

Partilederne vil forsøke å være i mål med regjeringskabalen allerede onsdag, ifølge NRKs kilder.

Frp-statsråd Sylvi Listhaug kan få endret ansvar i en utvidet regjering.
– Jeg har et håp om at vi er ferdige denne uken, sier Erna Solberg til NRK.

Statsministeren besøkte næringslivskonferansen Solamøtet utenfor Stavanger mandag formiddag. Der røpet hun lite om potensielle nye statsråder, men løftet litt på sløret om de kommende regjeringsendringene:

– Det kan godt tenkes at vi endrer på departementsstrukturen. Jeg har et veldig pragmatisk forhold til hvordan en regjering skal fungere. I enkelte perioder er det enkelte områder som kreves ekstra innsats, og da kan det være godt å ha en egen statsråd på det området i stedet for bare å følge de gamle strukturene.

– Hvis du skal gjennomføre store reformer, for eksempel, så må vi tåle å ha flere statsråder i ett departement, sier hun.

Samtidig sier statsministeren:
– Jeg er opptatt av at vi ikke skal bytte så mye rundt på departementene, dele opp eller slå sammen, akkurat nå. Men jeg er opptatt av det er oppgaver som kan kreve en ekstra statsråd.

Venstre ligger an til tre ministre
Etter det NRK erfarer ligger Venstre i skrivende stund an til å få tre statsråder, uten at det behøver bety at partiet har gitt opp å få fire.Til sammenlikning har Høyre, inkludert statsministeren, i dag 11 statsråder- og ministerposter og Fremskrittspartiet ått

De to partiene skal være innstilt på å avgi minst en statsråd hver, mens Venstres tredje statsrådspost kan bli til enten som følge av en helt ny post, eller mer trolig ved at en av dagens porteføljer splittes opp.Mandag kveld ligger det an til at Trine Skei Grande, Ola Elvestuen og Iselin Nybø blir Venstres statsråder i Solbergs trepartiregjering, ifølge VGs opplysninger.

Etter det NRK erfarer ligger det an til at Sylvi Listhaugs portefølje som innvandrings- og integreringsminister deles i to.

Listhaug kommer slik det ligger an nå til å beholde ansvaret for innvandring, samtidig som hun ifølge flere kilder ligger an til å overta hele Justisdepartementet. I så fall får hun ansvaret for politi, beredskap og rettsvesen i tillegg til innvandringspolitikken.

Listhaugs nye tittel kan bli justis- og innvandringsminister.

Hvis dette skjer er det sannsynlig at dagens justisminister Per-Willy Amundsen ikke får noen annen post, men går ut av regjeringen og tilbake til Stortinget, ifølge NRKs kilder.

  • LES OGSÅ: Dette er kamelene regjeringspartiene måtte svelge

    Mulig ny integreringsminister
    Integreringsdelen av Listhaugs nåværende portefølje ligger an til å bli flyttet, enten til Kommunaldepartementet eller Barne- og likestillingsdepartementet, som i så fall vil få tilbake sitt gamle navn: Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet.

En rendyrket integreringsminister kan være på tale dersom ansvaret flyttes til Kommunal- og moderningsdepartementet, hvor kommunalminister Jan Tore Sanner i dag er eneste statsråd.

En ren integreringsminister vil i så fall få ansvaret for å gjennomføre det som i den nye regjeringsplattformen er omtalt som «et integreringsløft».

Aktuelle navn for en slik post dersom Venstre skal bekle den kan være Sveinung Rotevatn eller Iselin Nybø. Men etter det NRK forstår kan integrering også komme til å sortere under en Høyre-statsråd.

Mens Trine Skei Grande gjentatte ganger i valgkampen sa at hennes drømmejobb var å bli kunnskapsminister, er Venstre-lederen ifølge NRKs kilder nærmere å bli kulturminister få døgn før den nye regjeringen skal presenteres.

At KrF fikk gjennomslag for en lærernorm som Venstre er sterk motstander av, skal ha redusert Grandes lyst på det som var drømmejobben.

Partikilder fremholder også at hun som kulturminister vil kunne profilere partiet tungt i samfunnsdebatten, og markere Venstre uten å nødvendigvis bruke så mye penger. Det blir også vurdert som enklere å kombinere kulturminister-rollen med rollen som leder for regjeringens klart minste parti, som vil innebære betydelig møtevirksomhet og mange drakamper med Erna Solberg og Siv Jensen på alle politiske felt.

Grande snakket selv om kulturpolitikken i sin innledning på pressekonferansen på Jeløy søndag.

Dersom Grande blir kulturminister må dagens Høyre-statsråd der, Linda Hofstad Helleland, ut av departementet, men ikke nødvendigvis ut av regjeringen etter det NRK forstår.

Venstre kan likevel sikre seg ansvar for utdanning, dersom regjeringen velger å dele Kunnskapsdepartementet mellom to statsråder, slik også Stoltenberg II-regjeringen gjorde i én periode.

Venstres Iselin Nybø vurderes som en sterk kandidat til å få ansvaret for forskning- og høyere utdanning, mens Høyre beholder ansvaret for grunnskoleutdanningen.

I så fall kan Høyres Torbjørn Røe Isaksen fortsette som kunnskapsminister. Enkelte kilder NRK har vært i kontakt med mener riktignok det er sannsynlig at Røe Isaksen uavhengig av hva Venstre får vil bytte departement etter fire år som skolens øverste sjef.

Etter det NRK erfarer vurderer Venstre Olje- og energidepartementet. Samferdelsdepartementet og et bedre sammensatt næringsdepartement som «viktigere miljødepartementer», hvor du kan få utrettet mer for klimaet, enn i dagens Klima- og miljødepartement.

Det er ventet at partiet vil kreve ansvaret for ett av disse. Eventuelt for et styrket Klima- og miljødepartement, som får oppgaver som i dag sorterer under oljeministeren eller næringsministeren.

Etter det NRK får opplyst er nestlederne Ola Elvestuen, Terje Breivik og stjerneskuddet Sveinung Rotevatn de heteste navnene for en slik Venstre-post.

Astrup sees på som en kandidat til klima- og miljøministerposten, dersom Venstre ikke ender opp med dette. Tina Bru nevnes først og fremst som kandidat til samme post. Henrik Asheim trekkes på sin side frem som en mulig ny kunnskapsminister, men beskrives også som en som kan klare seg godt på flere felt.

Etter det NRK forstår jobbes det iherdig med å få statsrådskabalen klar allerede til førstkommende onsdag.

 

Disse utgjør Regjeringen Solberg akkurat nå

Navn Parti Statsråd i I embetet siden
Erna Solberg H Statsminister 2013
Siv Jensen Frp Finansdepartementet 2013
Jan Tore Sanner H Kommunal- og moderniseringsdepartementet 2013
Ketil Solvik-Olsen Frp Samferdselsdepartementet 2013
Monica Mæland H Nærings- og fiskeridepartementet (næringsminister) 2013
Vidar Helgesen H Klima- og miljødepartementet 2015
Solveig Horne Frp Barne- og likestillingsdepartementet 2013
Bent Høie H Helse- og omsorgsdepartementet 2013
Ine Marie Eriksen Søreide H Utenriksdepartementet (utenriksminister) 2017
Sylvi Listhaug Frp Justisdepartementet (innvandrings- og integreringsminister) 2015
Torbjørn Røe Isaksen H Kunnskapsdepartementet 2013
Per Sandberg Frp Nærings- og fiskeridepartementet (fiskeriminister) 2015
Anniken Hauglie H Arbeids- og sosialdepartementet 2015
Linda Hofstad Helleland H Kulturdepartementet 2015
Jon Georg Dale Frp Landbruks- og matdepartementet 2015
Frank Bakke-Jensen H Forsvarsdepartementet 2017
Terje Søviknes Frp Olje- og energidepartementet 2016
Per-Willy Trudvang Amundsen Frp Justisdepartementet (Justis- og beredskapsminister) 2016
Marit Berger Røsland H Utenriksdepartementet (EØS- og EU-minister) 2017
Rangert etter den offisielle rekkefølgen slik den er gjengitt på regjeringen.no

 

 

Kommentarer

kommentarer