Nyhetsartikkel

16 januar 2018

Positive fornybarsignaler fra Jeløya

Regjeringserklæringen lover godt for et konstruktivt samarbeid med fornybarnæringen om å realisere et fornybart og fullelektrisk samfunn, mener Energi Norge.

Den påtroppende regjeringen, bestående av Høyre, Venstre og Fremskrittspartiet, la i dag frem sin tiltredelseserklæring på Jeløya, der vilkårene for fornybar energi var et sentralt tema.

– Beskrivelsene av fornybarnæringen som mulighetsskaper for samfunnet er gode og gjenkjennelige. Dette lover godt for et konstruktivt samarbeid med næringen om å realisere et fornybart og fullelektrisk samfunn, sier administrerende direktør Oluf Ulseth i Energi Norge.

Av de mest konkrete handlingspunktene er å nedsette et ekspertutvalg som skal gjennomgå skatteregimet for norsk vannkraft.

– Vi har jobbet for å få endret den tunge beskatningen av vannkraft i flere år, fordi dagens skattesystem hemmer både oppgradering av eksisterende kraftverk og nyinvesteringer. Når regjeringen nå vil gjennomgå hele skatteregimet, tolker vi det slik at den erkjenner at det er til hinder for nødvendige investeringer i vannkraften. Det er en viktig erkjennelse, sier Ulseth.

Energi Norge anbefaler at utvalget kommer raskt i gang og får en tidsfrist som gjør at konklusjonene kan tas med i arbeidet med statsbudsjettet snarest mulig. Det er nødvendig etter flere år med opptrapping av vannkraftskatten.

Oluf Ulseth var statssekretær for Høyre i Olje- og energidepartementet i regjeringen Bondevik 2001-2005.

Kommentarer

kommentarer