Nyhetsartikkel

12 januar 2018

Enighet om kraftig reduksjon i transportutslipp

Europaparlamentet og EUs klimaministre har kommet til enighet om hvordan reduksjonen av klimagassutslipp skal fordeles i Europa frem mot 2030. Norge skal knytte seg til regelverket og forventes å måtte kutte med 40 prosent.

EUs beslutning omhandler klimagassutslipp fra bygg, avfall, jordbruk og transport. Danmark må redusere sine utslipp i disse sektorene med 39 prosent, mens Sverige må redusere med 40 prosent innen 2030.

Reduksjonene skal skje årlig ut fra en definert nedadgående kurve. Dette vil være med på å legge rammene for norske klimaambisjoner og betyr store behov for utslippskutt i transportsektoren, særlig gjennom elektrifisering.
Muligheter for elektrifisering
Norge har bestemt seg for å oppfylle sine klimamål også utenfor kvotesystemet ETS (energi og industri) sammen med EU. Hvordan og hvor mye Norge skal gjøre er et forhandlingsspørsmål. Saken er oppe i Stortinget denne våren, gjennom behandlingen av en ny klimamelding.

– Vi kan forvente at EU vil kreve at vi i Norge reduserer våre utslipp i disse sektorene med 40 prosent. Det er utfordrende, men gir gode muligheter for vår fornybare kraft gjennom elektrifisering, sier Eivind Hodne Steen, Head of European Office i Energi Norge.

El-biler og el-lastebiler
Det er i transportsektoren Norge har mest potensial for å kutte utslippene innenfor denne rammen. Forholdene ligger godt til rette med velfungerende ordninger for kjøp av elbiler hos private. Innen næringstransport vil det kreves mer for at utslippene skal gå tilstrekkelig ned. Kraftbransjen vil jobbe videre med å bygge tilstrekkelig infrastruktur for de nye teknologiene.

– Det å bruke den fornybare kraften i varebiler, lastebiler, busser og ferger i enda større grad vil være naturlig og nødvendig i denne sammenhengen, sier Hodne Steen.

Forslag til kostnadseffektive ordninger
Energi Norge har jobbet med en ordning hvor ekstratiltak i kvotesektoren skal kunne erstatte tiltak i transport, bygg og landbruk. Forslaget innebærer:

  1. At medlemsland som ønsker det skal kunne få godskrevet ytterligere utslippskutt fra konkrete prosjekter i industri og kraftproduksjon når de skal gjøre opp sitt utslippsregnskap utenfor kvotepliktig sektor.
  2. Dette gjør at de kan «bytte» de dyreste tiltakene i transport- og byggsektoren med rimeligere tiltak.

For EUs medlemsland er den prosjektorienterte fleksibilitetsordningen ikke mulig nå, men vil være gjenstand for forhandlinger når Norges avtale med EU ferdigforhandles. Følgende fleksibilitetsordninger ble besluttet: I tillegg til at de kan låne, kjøpe og overføre årlige utslipp mellom landene vil det også være mulig for noen rikere land å slette kvoter i ETS. Skogstiltak vil også i noen tilfeller kunne telle som klimagassreduserende tiltak.

Les pressemeldingen fra Rådet

Les mer om ikke-kvotepliktig sektor og Energi Norge

Kommentarer

kommentarer