Nyhetsartikkel

11 januar 2018

Magasinfyllinga 2,9 TWh over normalen for årstida

Normal magasinfylling: Magasinfyllingen i Norge og Sverige er nå 2,9 TWh (milliarder kilowattimer) høyere enn normalen for årstida. Det er normal magasinfyling for årstida.

I Norge er magasinfyllingen nå 0,9 TWh (milliarder kilowattimer) over normalen for årstida. I Sverige er den 2 TWh lavere enn normalen.

Magasifyllingen i Sverige er 0,1 prosent under normalen for årstida. Det tilsvarer 0,0 TWh.

Overskuddet i magasinene i Norge og Sverige tilsvarer strømforbruket i en by som Drammen med 65.000 mennesker i halvannet år.

Kraftsituasjonen veke 1 2018 – NVE

Frå import til eksport, trass auka forbruk.

Etter ein nedgang i forbinding med jolefeiringa, auka forbruket i Noreg atter førre veke. I samanheng med dette, auka også norsk vasskraftproduksjon. Også i dei andre nordiske landa auka forbruket. Det var låg vindkraftproduksjon i Danmark siste halvdel av veka. Dette bidrog til å snu nettoimporten til Noreg ved utgongen av 2017, til nettoeksport i førre veke.

Grunna flaskehalsar i kraftnettet mellom Nord- og Sør-Tyskland, har det i lengre tid vore redusert handelskapasitet mellom Jylland og Tyskland. Ved inngangen av 2018 vart minimumskapasiteten på grensa mellom Jylland og Tyskland som skal gjerast tilgjengeleg for marknaden, auka til 700 MW for heile inneverande år. Dette vil betre vilkåra for kraftutveksling mellom Norden og kontinentet.

Last ned kraftsituasjonsrapporten for veke 1 2018 her. (PDF)

Magasinfylling veke 50

69,7% / – 2,6 %

Magasinfyllinga under 70 prosent. Ved utgangen av veke 1 var fyllingsgraden i norske magasin 69,7 prosent.

Gjennom veka gjekk fyllingsgraden ned med 2,6 prosenteiningar, mot 1,2 prosenteiningar veka før.

Medianverdien for fyllingsgraden på tilsvarande tidspunkt for åra 1990-2017 var 68,7 prosent, og minimumverdien 42,8 prosent.

Magasinfyllinga i Norge er nå 1 prosent høyere enn normalen for årstida. Det tilsvarer 0,9 TWh (milliarder kilowattimer)

Høgast magasinfylling hadde Vest-Noreg (område 2) med 75,9 prosent, medan Midt- og Nord-Noreg (område 3) hadde lågast fylling med 61,0 prosent. Søraust-Noreg (område 1) hadde ein fyllingsgrad på 72,2 prosent.

Sverige

I Sverige er magasinfyllingen 5 prosent høyere enn normalen for årstida. Det tilsvarer omtrent 2 TWh (milliarder kilowattimer).

I Sverige var tilrenningen 660 GWh (millioner kilowattimer) i uke 1 i 2018. Det er 151 prosent av normalen.

Magasinfyllingen i Sverige er nå 21.437 TWh (milliarder kilowattimer). Den gikk ned  2,2 prosent til 67,2 prosent. Det normale for årstida er 62,2 prosent.

 

 

Kommentarer

kommentarer