Nyhetsartikkel

08 januar 2018

Endelig: Fleksibel afregning åbner for mere grøn strøm i energisystemet

Efter mere end ti års diskussioner om potentiale og økonomi i fleksibelt elforbrug begynder elnetselskaberne så småt at tilbyde time­afregning af elforbruget.

Det er sent, men bedre end aldrig, at netselskaberne Radius i Københavnsområdet og NRGi Net i Østjylland nu som de første eldistributionsselskaber begynder at timeafregne deres netkunder og samtidig opkræve en højere pris for at levere strøm i timerne omkring spisetid.

Dermed er vi nemlig så småt begyndt at praktisere en elmarkedsmodel, hvor private forbrugere og mindre virksomheder får mulighed for at bruge strøm mere fleksibelt hen over døgnet – styret af elprissignalerne.

Det betyder populært sagt, at det kommer til at kunne betale sig at vaske tøj om natten og lade forbruget følge produktionen fra de vedvarende energikilder. Hvilket igen vil give mulighed for at indpasse endnu større mængder grøn strøm i energisystemet. Og det er en udvikling, som aktører i energibranchen hilser velkommen.

2017.12.15-fleksafregning-elforbrug-web.png
Foto: MI Grafik/Lasse Gorm Jensen

Ekspert i elmarkedsudvikling Michael Togeby fra Ea Energianalyse er en af dem, der har ventet længe på, at den fleksible afregning skulle komme i gang:

»Jeg er rigtig glad og spændt på, hvad det her kan medføre. Hvis bare 10 procent af elforbruget kan flyttes, vil det få stor betydning, fordi det svarer til et stort ellager. Og det kunne godt gå hen at ske over de næste fire-fem år,« vurderer han.

Han tilføjer, at jo mere vedvarende energi, vi får ind i elsystemet, jo større vil udsvinget i elpriserne og dermed incitamentet til at styre sit elforbrug uden om spidsbelastningsperioderne være.

Nu kan nørderne begynde at lege
Michael Togeby håber, at for eksempel fabrikanter af hvidevarer nu vil begynde at udstyre deres produkter med smart automatik, der kan gøre dem styrbare:

»Nu kan nørderne begynde at lege, men jeg tror på, at der snart kommer løsninger med en meget bredere appel,« siger han.

En forudsætning for fleksibel afregning er selvfølgelig først og fremmest, at man gennem sit netselskab har fået installeret en fjernaflæst elmåler, som automatisk og time for time rapporterer ens elforbrug til netselskabet.

Mange netselskaber har allerede sådanne fjernaflæste målere og har haft dem i mange år; mens for eksempel Radius – tidligere Dong Energy – først for nylig er gået i gang med udrulningen.

Senest i 2020 skal alle netselskaber dog tilbyde den såkaldte fleks­afregning, men indtil videre er altså blot to selskaber kommet på banen med de differentierede nettariffer.

NGRi starter med en pilotfase med 500 af sine 230.000 netkunder.

Hos Radius tilbyder man fleks­afregning, efterhånden som netkunderne får de nye fjernaflæste målere. I januar 2018 gælder det omkring 150.000 af de 1 mio. husstande og mindre virksomheder, som selskabet forsyner med strøm.

Spidslastpris fra 35 til 83 øre
Nettarifferne, som dækker transport af strømmen, skal alle forbrugere i det pågældende elforsyningsområde betale, og de kan variere en hel del.

I NRGI Nets område – Aarhusområdet, Nord- og Syddjurs kommuner samt Hedensted Kommune – stiger nettariffen mellem kl. 17 og kl. 20 fra oktober til og med marts. Konkret til 35,49 øre pr. kWh i højpris-periode og 13,46 øre pr. kWh i resten af perioden.

Radius’ nye prismodel betyder en betaling på hele 83,5 øre pr. leveret kWh strøm mellem kl. 17 og 20 i vinterhalvåret og 32,36 øre resten af tiden. Tidligere lå tariffen på 37,5 øre pr. kWh hele året.

»Samlet set bliver betalingen til elnettet dog ikke dyrere for kunder, der ikke ændrer adfærd. Men man kan spare penge, hvis man flytter sit elforbrug væk fra spisetid,« beroliger adm. direktør for Radius Jens Fossar Madsen.

For at forbrugerne skal få fuld effekt af at flytte elforbruget, skal også elhandlerne tilbyde spotprodukter på timebasis til forbrugerne, hvilket forstærker prisforskellen mellem spids- og lavlastperioderne ude hos elkunderne.

Selve strømmen kan elforbrugerne som bekendt købe af, hvem de vil og uafhængigt af, hvor de bor – og i dag tilbyder selskaber som Ørsted, Eniig og Nettopower deres kunder at købe strøm til spotpriser.

Elhandler vil ikke reklamere
Hos Nettopower, som sælger strøm til tæt på 10.000 kunder i hele landet, forklarer adm. direktør Frank Bengtsson, at selskabet allerede i dag har valgt at afregne kunderne efter den aktuelle elspotpris for at være så transparente som muligt over for kunderne. Afregning baserer sig i dag på en gennemsnitlig fordeling af elkunders forbrug over døgnet:

»Efterhånden som netselskaberne indfører fleksafregning, begynder vi også at afregne vores kunder månedligt efter deres reelle forbrug, hvilket jeg tror, vil give en langt bedre kundeoplevelse. Samtidig bliver fidusen ved at flytte elforbruget større for kunderne – især for dem, der bruger el til opvarmning,« siger han.

Han tilføjer, at man ikke har tænkt sig at reklamere med de nye muligheder, fordi man jo kun kan tilbyde produktet til kunder, i takt med at det lokale netselskab tilbyder fleksafregning. Noget, de som nævnt først er forpligtet til at gøre fra 2020.

Oprindelig skulle den såkaldte engros-model, som markedsmodellen kaldes, have været i drift 1. april 2016. Men det viste sig at være en større opgave end forventet at få setuppet til at virke –både hvad angår transport af data, datakvalitet og administrationen, som Energinet og Energistyrelsen står for.

På hjemmesiden elpris.dk, hvor man kan gå på opdagelse blandt elhandlernes tilbud om forskellige strøm-produkter, fremgår de nye flekstilbud endnu ikke.

Ifølge Energitilsynet, som driver siden, vil det dog snarest blive muligt at tjekke, om der er mulighed for fleksafregning i éns netområde, og hvilke elprodukter der benytter fleksafregning.

Kommentarer

kommentarer