Nyhetsartikkel

04 januar 2018

Høring om områdeoverskridende risikoafdækning for elmarkedet

Sekretariatet for Energitilsynet traf den 17.05.2017 afgørelse om muligheder for områdeoverskridende risikoafdækning i elmarkedet i henhold til artikel 30 i Kommissionens (EU) forordning 2016/1719 om fastsættelse af retningslinjer for langsigtet kapacitetstildeling (”FCA GL”). Her blev det afgjort, at der ikke var tilstrækkelige afdækningsmuligheder i de danske budzoner.

På denne baggrund har Energinet anmeldt et forslag til godkendelse hos Energitilsynet. Det drejer sig om:

– ”Energinet’s Arrangements to ensure cross-zonal risk hedging opportunities in accordance with Article 30 of the Commission Regulation (EU) 2016/1719 of 26 September 2016 establishing a Guideline on Forward Capacity Allocation

Forslaget er udarbejdet i samarbejde med den svenske TSO, Svenska Kraftnät.

Forslaget er vedlagt nedenstående bilag, der ikke er til godkendelse:

– Explanatory document
– Følgebrev

Høringssvar bedes sendt til post@energitilsynet.dk samt tilpefa@energitilsynet.dk

Kommentarer

kommentarer