Nyhetsartikkel

01 januar 2018

Skæbnetime for den grønne omstilling i Europa

Ikke færre end tre lovforslag på energiområdet var onsdag til afstemning i Europa-Parlamentet.

Resultatet af afstemningerne sender et klart signal om, at Parlamentet fortsat ønsker, at EU er global frontløber på den grønne omstilling, skriver Dansk Energi.

Både direktivet for vedvarende energi, energieffektivitetsdirektivet og den såkaldte governance-forordning var onsdag til afstemning ved Europa-Parlamentets samling i Strasbourg. Et centralt forslag gik på at øge EU’s mål for vedvarende energi i 2030 fra 27 % til 35 %. Det kan føre til et markant løft i eksporten af dansk energiteknologi, vurderer Dansk Energis viceadministrerende direktør Anders Stouge.

– I 2016 udgjorde eksporten af grøn energiteknologi over 43 milliarder kroner. Med et 35%-mål vurderer vi, at eksporten vil kunne øges med yderligere 18 milliarder i 2030.

Også i forhold til de fremtidige rammer for tildeling af støtte til vedvarende energi, sendte afstemningen et klart signal. Det blev slået fast, at medlemslandene også efter 2020 skal kunne give støtte til specifikke teknologier. Det er vigtigt for medlemslandenes mulighed for at lave langsigtet energiplanlægning.

– Det danske havvindseventyr var aldrig blevet til virkelighed, hvis havvind fra starten skulle have kæmpet mod mere modne teknologier. Derfor er det vigtigt at medlemslandene stadig har denne mulighed, siger Anders Stouge.

Europæiske bæredygtighedskriterier for biomasse
Endelig blev der for første gang vedtaget fælles europæiske bæredygtighedskriterier for biomasse. Her gik bølgerne højt, da nogle medlemmer af Parlamentet ønskede at regulere skovdriften helt ned på det enkelte træ. Et flertal af MEP’erne stemte dog for en model for verificering af bæredygtig biomasse, som bygger ovenpå den tilgang, der anvendes i den danske brancheaftale fra 2014.

– Biomasse er vigtig for ambitionen om at udfase kulfyrede kraftværker, og derfor er det vigtigt, at alle EU-lande sørger for, at anvendelsen af biomasse i energisektoren foregår bæredygtigt. Det bidrager dagens afstemning til. Nu vil vi arbejde for, at systemet bliver så robust som muligt, når Parlamentet og Rådet skal forhandle en endelig aftale på plads, fastslår Anders Stouge.

Næste skridt er, at Parlamentet i de kommende måneder skal forhandle med EU’s medlemslande, før de tre lovforslag kan endelig vedtages.

Kommentarer

kommentarer