Nyhetsartikkel

19 desember 2017

Gir grønt lys til videreføring av elbilfordeler

ESA har gitt Norge klarsignal til å videreføre elbilfordelene i form av flere skatte- og avgiftsfritak i en begrenset periode.

EFTAs tilsynsmyndighet godkjenner å forlenge perioden med nullmoms på elbiler med tre år, andre tiltak for nullutslippsbiler godkjennes for seks år.

Tiltakene som er godkjent for seks år, inkluderer blant annet fritak fra årsavgift og omregistreringsavgift for elbiler.

Fritakene utløpte opprinnelig 31. desember i år. Den nye støtteordningen trer i kraft fra nyttår.

Nullmomsen alene utgjør 3,2 milliarder kroner i statsstøtte i året.

Finansdepartementet sendte tidligere i høst en notifikasjon til den europeiske EFTA-myndigheten ESA, der det ba om å videreføre og legge til fordeler for elbilkjøpere.

Sårbar fase
I notifikasjonen begrunnet regjeringen overfor handelspartnerne hvorfor det er nødvendig å fortsette å gi slike fordeler til elbiler.

«Salget av elektriske kjøretøy i Norge er høyt relativt til innbyggertallet. Markedet er fremdeles umodent, og vi er i en sårbar fase av markedsutviklingen», skrev departementet.

«Forutsigbarhet i merverdiavgiften er spesielt relevant når man tar hensyn til den lange leveringstid for noen elbilmodeller».

Finansdepartementet understreket samtidig at andre tiltak, inkludert fritaket fra årsavgift og omregistreringsavgift så vel som de gunstige avskrivningssatsene, også må være forutsigbare over tid for å ha full effekt.

Kommentarer

kommentarer