Nyhetsartikkel

13 desember 2017

2 prosent høyere magasinfylling enn normalen for årstida i Norge

Mindre nedtapping av magasina. Ved utgangen av veke 49 var fyllingsgraden i norske magasin 78,1 prosent.

Gjennom veka gjekk fyllingsgraden ned med 0,7 prosenteiningar, mot 2,8 prosenteiningar veka før.

Medianverdien for fyllingsgraden på tilsvarande tidspunkt for åra 1990-2016 var 76,1 prosent, og minimumverdien 54,5 prosent.

Høgast magasinfylling hadde Vest-Noreg (område 2) med 83,2 prosent, medan Midt- og Nord-Noreg (område 3) hadde lågast fylling med 69,6 prosent. Søraust-Noreg (område 1) hadde ein fyllingsgrad på 81,
28 prosent.

Energiinnhald og fyllingsgrad i vassmagasin i veke 49, samt historiske verdiar og diagram er å finne i Vassmagasinstatistikken.

Kommentarer

kommentarer