Nyhetsartikkel

30 november 2017

Succes med eksterne bestyrelsesmedlemmer

Danmarks næststørste forbrugerejede energikoncern Eniig har siden 2013 med succes haft eksterne bestyrelsesmedlemmer i forretningsdivisionernes bestyrelser.

I 2013 begyndte det daværende Energimidt (nu Eniig) overvejelser om den fremadrettede governance og bestyrelsesstruktur i selskabet. Årsagen til overvejelserne havde bund i den udvikling, virksomheden havde været igennem siden etableringen i 2002 med en stærk vækst i forretningsomfang og dermed kompleksitet i hverdagen. Dette blev sammenholdt med stigende krav fra myndighederne, det politiske system og ejernes ønsker om fokus på en professionel, kompetent, åben og transparent ledelsesstruktur, skriver Dansk Energi på sne netsider.

Overvejelserne blev 2014 udmøntet i et samlet setup bestående af ny governancestruktur, tilpasset selskabsstruktur samt ny intern organisering. Det hele blev designet med afsæt i ”anbefalinger for god selskabsledelse” udgivet af Komité for god selskabsledelse under Erhvervs- og Vækstministeriet.

Det medførte blandt andet, at der i de kommercielle forretningsdivisioner blev indsat uafhængige bestyrelsesmedlemmer som supplement til de ejervalgte bestyrelsesmedlemmer. Formålet var at styrke det samlede sæt af bestyrelseskompetencer i forhold til de strategiske udfordringer, den konkrete forretningsdivision møder. Forsyningsdivisionen, der varetager de bevillingspligtige aktiviteter (netaktiviteterne), har fastholdt en ren ejervalgt bestyrelse for at sikre og fastholde forbrugerrepræsentationen.

De uafhængige bestyrelsesmedlemmer yder i samspil og kombination med de ejervalgte bestyrelsesmedlemmer et stærkt og engageret bidrag i bestyrelserne, og er med deres viden helt klart med til løfte bestyrelsesarbejdet.

Jan Skytte Pedersen, bestyrelsesformand i Eniig a.m.b.a.

De uafhængige bestyrelsesmedlemmer blev fundet af et eksternt rekrutteringsbureau ud fra en grundig og detaljeret behovsanalyse i divisionen, der kan være Eniig Renewables, Eniig Energi eller Eniig Fiber. Der udpeges to uafhængige bestyrelsesmedlemmer i hver divisionsbestyrelse.

– Vores erfaringer efter godt to års drift er udelukkende positive. De uafhængige bestyrelsesmedlemmer yder i samspil og kombination med de ejervalgte bestyrelsesmedlemmer et stærkt og engageret bidrag i bestyrelserne, og er med deres viden helt klart med til løfte bestyrelsesarbejdet, således der træffes stærkere funderede strategiske beslutninger, siger Jan Skytte Pedersen, der er bestyrelsesformand i Eniig a.m.b.a. Han fortsætter:

– Set i lyset af de samlede erfaringer med anbefalinger for god selskabsledelse kan Eniig kun anbefale, at der arbejdes med anbefalinger for god selskabsledelse i selskaberne i den danske forsyningssektor. Det er værdiskabende og medvirker til styrkelse og professionaliseringen af bestyrelsesarbejdet i sektoren med nye kompetencer og perspektiver. Vi glæder os til at gennemgå anbefalingerne fra Dansk Energis EjerForbrugerforum og forholde os til om der heri findes elementer, som kan styrke vores governance yderligere.

Kilde: Dansk Energi

Kommentarer

kommentarer