Nyhetsartikkel

30 november 2017

96,3 %

Vannkraft utgjorde heile 96,3 prosent av den norske kraftproduksjonen i 2016. Mens varmekraftprodudksjonen utgjorde 2,3 prosent og vindkraft bidra med 1,4 prosent, viser Elektrisitetsstatistikk fra Statistisk Sentralbyrå.

 

Elektrisitetsbalanse (GWh)
2016 Prosentandel Endring i prosent
2015 – 2016
Produksjon i alt 148 989 100,0 3,1
Vannkraftproduksjon 143 417 96,3 3,6
Varmekraftproduksjon 3 456 2,3 -2,5
Vindkraftproduksjon 2 116 1,4 -15,9
Import 5 741 -22,5
Eksport 22 151 0,5
Bruttoforbruk 132 579 2,1
Pumpekraftforbruk og annet eget forbruk 1 435 -37,7
Tap og statistisk differanse 7 697 2,2
Nettoforbruk 123 447 100,0 2,8
Bergverksdrift og industri m.m. 54 761 44,4 2,4
Tjenesteyting m.m. 26 539 21,5 2,7
Husholdninger og jordbruk 42 147 34,1 3,5

Kommentarer

kommentarer