Nyhetsartikkel

27 november 2017

For tidlig å avslutte vindsubsidier

Prisen på grøn energi falder. Men selvom vind og sol snart kan levere el billigere enn kullkraft, er det endnu for tidligt at udfase støtten, hvis vi skal nå målet om 50 procent grøn energi i 2030.

Til gengæld bliver det billigere end forventet.

Tirsdag udkom Dansk Energis VE Outlook-rapport. Det er den første i en ny serie af rapporter, der tager temperaturen og analyserer fremtiden på centrale energipolitiske og -faglige områder. Outlook’et stiller skarpt på, hvad faldende priser på grøn energi betyder for det nordvesteuropæiske elmarked, for udbygningen med ny vedvarende energi – og for Danmarks grønne omstilling.

VE-Outlook 2017 - perspektiver for den vedvarende energi mod 2035

Prisen på grøn energi falder markant i disse år. Men selvom vind og sol snart kan levere el …

Rapporten rummer en række interessante konklusioner, fortæller Stine Leth Rasmussen, afdelingschef i Dansk Energi:

– Med de forventede prisfald i vind- og solteknologi, vil det i midten af næste årti være billigere at producere el fra nye landvindmøller, end fra et eksisterende kulkraftværk. Et par år efter vil det samme være tilfældet for havvind og solceller. Det vil have markante konsekvenser for både eksisterende infrastruktur og for nye investeringer, siger hun.

Analysen undersøger, hvordan forventede brændselspriser, teknologipriser og kvotepriser i fremtiden vil forme elmarkedet. Den finder blandt andet, at selv uden støtte eller en markant højere pris på at udlede CO2, vil omkring halvdelen af Nordvesteuropas el være fra vedvarende kilder i 2030.

Der skal dog mere til for at indfri elsektorens del af Paris-målet og de enkeltes landes egne ambitioner for vedvarende energi – enten i form af en højere pris på CO2 eller støtte til vedvarende energi.

I Danmark er vi noget foran på kurven. Her forventes vind, sol og bæredygtig biomasse at dække ca. 80 procent af elforbruget i 2020. I transport, individuel opvarmning og erhverv spiller olie og gas dog stadig hovedrollen.

– Det er tydeligt, at den grønne omstilling af vores elproduktion er sat i bevægelse og ikke uden videre er til at stoppe. Men der skal stadig mere til, hvis vi skal nå vores klimamål og målet om, at halvdelen af Danmarks energiforbrug skal være grønt i 2030, forklarer Stine Leth Rasmussen.

Rapporten viser, at den samlede andel vedvarende energi i Danmark stagnerer omkring 40 procent frem mod 2030, uden yderligere tiltag. Men fuld udfasning af kul, forsat satsning på vind- og solenergi, med en væsentlig udbygning af små og store eldrevne varmepumper og med ca. 500.000 elbiler i 2030, kan Danmark opfylde målet om 50 procent i 2030.

En grøn omstilling, som både fokuserer på at omstille vores energianvendelse og vores energiproduktion vil samtidig levere på andre mål – herunder klimamålet for de ikke-kvoteomfattede sektorer og målet om energieffektivisering, konkluderer VE Outlook-rapporten.

Kommentarer

kommentarer