Nyhetsartikkel

26 november 2017

Strømprisen har steget 9 prosent det siste året

I gjennomsnitt kostet strømmen 33,3 øre per kilowattime i tredje kvartal i år, en økning på 9 prosent fra den samme perioden i fjor.

Tar man med nettleie og avgifter måtte norske husholdninger ut med i gjennomsnitt 95,2 øre, viser elektrisitetsprisene somStatistisk sentralbyrå (SSB)la fram fredag.

Mens nettleien utgjorde 27,9 øre, var forbruksavgiften på elektrisk kraft samt merverdiavgift på 34 øre.

Ifølge Norges vassdrags- og energidirektorat er en viktig årsak til prisøkningen høy eksport av strøm som følge av uvanlig mye stans i svensk kjernekraft. Prisstigningen har også sammenheng med høyere kullpriser.

Fortsatt er det slik at det er kontrakter med variable priser som er dyrest, i snitt 36 øre utenom avgifter og nettleie. Den vanligste kontraktstypen følger den såkalte elspotprisen. Her var den gjennomsnittlige strømprisen 32,3 øre.

Den billigste strømmen fikk de som har inngått ettårig fastpriskontrakt. Her var den gjennomsnittlige strømprisen 31 øre.

Les mer hos SSB

Kommentarer

kommentarer