Nyhetsartikkel

22 november 2017

Normal magasinfylling i Norge

Sterkare nedtapping av magasina. Ved utgangen av veke 46 var fyllingsgraden i norske magasin 83,1 prosent. Det er 0,2 prosent lavere enn normalen for årstida.

Gjennom veka gjekk fyllingsgraden ned med 1,9 prosenteiningar, mot 1,3 prosenteiningar veka før.

Medianverdien for fyllingsgraden på tilsvarande tidspunkt for åra 1990-2016 var 82,9 prosent, og minimumverdien 64,0 prosent.

Høgast magasinfylling hadde Vest-Noreg (område 2) med 86,4 prosent, medan Midt- og Nord-Noreg (område 3) hadde lågast fylling med 76,7 prosent. Søraust-Noreg (område 1) hadde ein fyllingsgrad på 85,8 prosent.

Energiinnhald og fyllingsgrad i vassmagasin i veke 46, samt historiske verdiar og diagram er å finne i Vassmagasinstatistikken.

Kommentarer

kommentarer