Nyhetsartikkel

22 november 2017

Grøn energi er billigere end sort

Vi nærmer os det punkt, hvor vedvarende energi er førstevalget, når der skal investeres i ny elproduktion. De positive grønne tal stammer fra Dansk Energis rapport ’VE-outlook’, der offentliggøres for første gang tirsdag.

Det har i flere år været billigere at producere strøm ved at etablere vindmøller end at bygge et nyt kulkraftværk. Nye tal fra Dansk Energi viser, at vi nu er det sted, hvor også havvind slår et nyt kulkraftværk på produktionsomkostninger, og at strøm fra sol vil gøre det samme inden for ganske få år. Dermed nærmer vi os det punkt, hvor vedvarende energi er førstevalget, når der skal investeres i ny elproduktion.

De positive grønne tal stammer fra Dansk Energis rapport ’VE-outlook’, der offentliggøres for første gang tirsdag. Rapporten vil fremover udkomme årligt og giver et bredt indblik i blandt andet grønne teknologiers prisudvikling, forventninger til udbygning af vedvarende energi i Nordeuropa, og hvilke bidrag forskellige grønne teknologier kan give til regeringens mål om 50 pct. vedvarende energi i 2030.

– Vi befinder os ved point of no return, hvis vi tager de økonomiske briller på. Det er i dag billigere at producere strøm på en ny vindmølle end på et nybygget kulkraftværk. Og inden for få år vil omkostningerne på grøn elproduktion også være lavere, end hvis du producerer strømmen på et eksisterende kulkraftværk, siger Stine Leth Rasmussen, afdelingschef i Dansk Energi.

Med de faldende priser på vind og sol, ser vi ind i en fremtid med meget mere vedvarende energi i elproduktionen. Det store spørgsmål er, hvor hurtigt? Rapporten viser nemlig, at den fremtidige markedspris på el forventes at kunne drive nogen investering i vedvarende energi i Nordeuropa – men ikke tilstrækkeligt til at nå nationale målsætninger samt de mål, der er opsat i Paris-aftalen. Derfor er der fortsat behov for at støtte vedvarende energi i hvert fald på den kortere bane. Den gode nyhed er, at man kan sikre en markant udbygning af grøn elproduktion med et begrænset støtteniveau.

Årsagen til at de grønne teknologier endnu har brug for tilskud, skal primært findes i det europæiske kvotemarked, der fortsat ikke fungerer, som det er tiltænkt:

– Prisen på at udlede CO2 afspejler fortsat ikke de reelle omkostninger, forureningen påfører vores samfund. Lave kul- og CO2-priser fører til lave markedspriser for el, og det rammer også den vedvarende energi. Den dårlige afregning på elmarkedet fastholder støttebehovet til vedvarende energi på trods af, at branchen har gjort teknologien væsentlig billigere og konkurrencedygtig, siger Stine Leth Rasmussen.

Dansk Energis VE-outlook zoomer også ind på den grønne omstilling i Danmark – og hvad der skal til for at levere på regeringens mål om mindst 50 procent vedvarende energi i Danmark i år 2030. En central konklusion er, at omstillingen til vedvarende energi bør ske både i el- og varmeproduktion og i energianvendelsen.

Med udbygning af vind og sol, brug af bæredygtig biomasse i el- og varmeproduktion samt øget elektrificering af transport og varme er det muligt på samme tid at bidrage til at løfte VE-andelen i 2030, at få et mere effektivt energiforbrug med færre fossile brændsler og levere et stort bidrag til at opfylde klimamålet for de ikke-kvoteomfattede sektorer 2021-2030.

Rapportens resultater bliver gennemgået på et gå-hjem-møde hos Dansk Energi tirsdag kl. 14.30. Du kan fortsat nå at tilmelde dig.

 

Kommentarer

kommentarer