Skyldes økonomisk vekst
En vesentlig del av forklaringen er at utslippene i Kina har økt med 3,5 prosent. Landet opplever en voldsom økonomisk vekst, men baserer seg i stor grad på kullkraftverk og står alene for rundt 30 prosent av det samlede CO2-utslippet i verden.

Jan Ivar Korsbakken
Foto: CICERO/Universitetet i Oslo

De kinesiske utslippene gikk ned en prosent i 2015 og var stabile i fjor. Men den siste utviklingen i Kina bekymrer forskerne, som nå er svært spent på utviklingen de neste to årene.

– De er inne i en periode med økt industriell produksjon og byggeaktivitet etter insentiver fra regjeringen. Derfor kan dette vare være en midlertidig økning og ikke nødvendigvis starten på en ny vekstperiode, sier seniorforsker Jan Ivar Korsbakken ved Senter for klimaforskning, CICERO.

I tråd med Parisavtalen
Kina har i likhet med alle verdens land, unntatt USA, skrevet under Parisavtalen om reduksjon i utslipp av drivhusgasser. Men selv om landene er enige om et overordnet mål, er det opp til hvert enkelt land å bestemme hva de selv skal gjøre.

– For Kina er målet at utslippene skal slutte å vokse innen 2030, samtidig som de skal prøve å nå toppen tidliger enn det. Slik sett er veksten i år ikke i strid med det de har forpliktet seg til. Men målene skal justeres hvert femte år, så vi er veldig spente på hvilke mål Kina setter seg i 2020 og 2025, sier Korsbakken.

Klimaforskeren sier signalene fra det regjerende kommunistpartiets konferanse i oktober er at klimautfordringene blir tatt på alvor av kinesiske myndigheter og at landet vil jobbe aktivt for å få ned CO2-utslippene.

Kinas president Xi Jinping
TAR PÅ ALVOR: President Xi Jinping og kommunistpartiet sier de vil jobbe aktivt for å få ned utslippene.Foto: Jason Lee / Reuters

Også India har en markant vekst i utslipp i år, mens nedgangen både i USA og EU er lavere enn forventet.
– Tyder på fortsatt stigning
Flere av verdens ledende klimaforskere er bekymret og frykter at utslippene vil stige i årene som kommer.

– Flere faktorer tyder på fortsatt stigning i 2018. Det er bekymringsfullt. Verdensøkonomien er på vei oppover. Når brutto nasjonalprodukt stiger, produserer vi mer varer, som igjen fører til høyere utslipp, sier professor ved Stanford-universitetet i California, Robert Jackson, ifølge Phys.org.