Nyhetsartikkel

07 november 2017

Netselskab understøtter kystbyer i vækst

Danske erfaringer med at skabe mere bæredygtige byer bliver internationalt kendt via nyhedsbrev fra State of Green. TREFOR’s arbejde i Vejle, Fredericia, Middelfart og Kolding er det ene af fire eksempler på, hvad netselskaber bidrager med.

Grøn omstilling og klimatilpasning kan fremmes af netselskaber på mange måder. Det viser erfaringerne fra TREFOR, hvis netaktiviteter på el, vand og varme udspiller sig i fem kommuner med hver sin udviklingsprofil i de største byer, der både fortættes og udvider sig.

– Det er vigtigt, at vi som netselskab tænker vores infrastruktur sammen med kommunernes by- og erhvervsudvikling og finder løsninger, der kan holde i mange årtier, siger Charles Nielsen, der er direktør for El-net, Vand og Varme i TREFOR, i et nyhedsbrev, State of Green netop har udgivet på engelsk bl.a. med fire bud på, hvad danske elnetselskaber gør for at byer kan blive mere bæredygtige og modstandsdygtige i forhold til klimaforandringer.

I Vejle støtter TREFOR op om Green Tech Center (foto), der som ’living lab’ tester cleantech-teknologier og spiller med i forhold til at skabe en kystnær by, der kan håndtere mere ekstremregn, koncentreret afløb fra baglandet og stigende vandstand i fjorden. Vejle er med i det globale netværk ’100 resilient cities’. Og apropos vand: TREFOR Vand har på basis af den nationale grundvandskortlægning udviklet en model, der kan hjælpe kommunerne med at identificere og kvalificere fremtidige reservoirer for vandindvinding.

Fredericia er med by- og erhvervsudviklingsområdet Danmark C ved at byggemodne, så der bliver plads bl.a. til et datacenter drevet af Google og flere større nationale selskaber. TREFOR El-net har netop idriftsat en yderligere netstation, så nye kunder i området kan få elektricitet fra nettet. TREFOR Varme har også indgået en aftale med Fredericia Spildevand om aftag af overskudsvarme til fjernvarmenettet i kommunen.

Middelfart Kommune har planer om med lodrette boring at hente ’kold’ fjernvarme op fra undergrunden til en række mindre byer, hvor beboerne har oliefyr. Varmepumper i de enkelte huse skal udnytte energien i vandet til opvarmning eller køling. Varmeprisen er fastsat svarende til en normal kollektiv varmeforsyning. I Middelfart midtby, der undergår klimarenovering, har TREFOR i forbindelse med massiv opgravning nedlagt tomrør til fremtidig infrastruktur.

I Kolding Kommune bygges der en varmecentral med væske/væske varmepumper, der skal levere varme til en ny udstykning i Vester Nebel. Det giver øget elektrificering og sammentænkning af el og varme. På og ud i havnen planlægges der opførsel at et nyt boligområde, og på Kolding sygehus er der fokus på energiforbruget og behovet fremadrettet.

– Både havn og sygehus skal have gennemtænkt infrastruktur på el, vand og varme, siger Charles Nielsen fra TREFOR, der i forbindelse med Kolding Kommunes klimatilpasningsplan også skal flytte en række vandboringer i ådalen vest for city, så borgerne også fremover får rent drikkevand.

 

 

Kommentarer

kommentarer