Nyhetsartikkel

01 november 2017

Vattenfalls sju kärnkraftreaktorer nu i full produktion

När det var som kallast förra vintern stod svensk kärnkraft för mer än
40 procent av elproduktionen. Nu är Vattenfalls reaktorer rustade för
ännu en vintersäsong och precis som tidigare planeras för full
tillgänglighet.

Den metereologiska vintern har redan anlänt till Norrland. Nu sjunker
temperaturen över hela landet och i takt med det ökar elbehovet.
Efter en omfattande årlig översyn är Vattenfalls kärnkraftreaktorer
vid Ringhals och Forsmark åter i full produktion, redo för en ny
vintersäsong.

Under den gångna vintersäsongen, från november 2016 till mars i år,
hade Vattenfalls sju reaktorer vid Ringhals och Forsmark en
tillgänglighet på 94,6 procent och under januari till mars låg den på
höga 98,2 procent.

– Vattenfall har samma höga ambition när det gäller tillgängligheten
denna vinter. Våra kärnkraftreaktorer har genomgått ett framgångsrikt
underhåll i sommar och står väl rustade för att kunna förse Sverige
med el när den behövs som mest, säger Torbjörn Wahlborg, chef
Vattenfall produktion.

Under årets översyn investerade Vattenfall ungefär två miljarder
kronor i sina kärnkraftverk och omkring 4 000 egna anställda och
inhyrd personal genomförde tusentals underhållsarbeten.

– Vattenfalls kärnkraft bidrar till Sveriges unika energimix med
mycket låga koldioxidutsläpp och ger förutsättningar för våra kunder
att leva ett mer klimatsmart liv, säger Torbjörn Wahlborg.

Kommentarer

kommentarer