Nyhetsartikkel

01 november 2017

Magasinfyllingen er 0,9 TWh høyere enn normalen for årstida

Magasinfyllinga over median. Ved utgangen av veke 43 var fyllingsgraden i norske magasin 86,6 prosent.

Gjennom veka gjekk fyllingsgraden opp 0,4 prosenteiningar, mot ein auke på 0,5 prosenteiningar veka før.

Medianverdien for fyllingsgraden på tilsvarande tidspunkt for åra 1990-2016 var 85,7 prosent, og minimumverdien 63,4 prosent.

Høgast magasinfylling hadde Søraust-Noreg (område 1) med 89,9 prosent, medan Midt- og Nord-Noreg (område 3) hadde lågast fylling med 80,3 prosent. Vest-Noreg (område 2) hadde ein fyllingsgrad på 88,7 prosent.

Energiinnhald og fyllingsgrad i vassmagasin i veke 43, samt historiske verdiar og diagram er å finne i Vassmagasinstatistikken.

Kommentarer

kommentarer