Nyhetsartikkel

30 oktober 2017

Norges smarteste energibruker skal kåres

Omsorgsbygg Oslo KF er an av fire kandidater til å vinne LOS Energy Award 2017.

De har blant annet et digitalt energioppfølgingssystem som brukes til å identifisere umiddelbare energisparingstiltak, og langsiktig planlegging for å redusere forbruket.

Kommende tirsdag skal LOS Energy Award deles ut til en virksomhet som er blant de beste i Norge på smart energibruk. Det er tredje gang LOS Energy deler ut prisen.

Kandidatene til å vinne LOS Energy Award 2017 er industrikonsernet Saint-Gobain Ceramic Materials, trelimprodusenten Dynea og eiendomsselskapene Omsorgsbygg Oslo KF og Bane NOR Eiendom. Målet med prisen er å hedre en virksomhet som satser seriøst på energieffektivisering og energiledelse.

– Årets kandidater har til felles at de er blant de beste i Norge på smart energibruk. Dette er virksomheter som tar energieffektivisering og bærekraft på alvor. De jobber målrettet med å få ned energiforbruket ved bruk av effektive løsninger og moderne teknologi. Fordi de hele tiden er på ballen med effektive energitiltak sparer de penger samtidig som de bidrar til en renere fremtid for oss alle, sier administrerende direktør i LOS Energy, Atle Knudsen.

Entra og Ruter (2016) og IKEA (2015) er blant de tidligere vinnerne av LOS Energy Award. Selskapene har ved hjelp av innovasjon, teknologi og effektive energiløsninger redusert sitt forbruk av energi med betydelige mengder. De har også ambisiøse mål for fremtiden. IKEA skal blant annet bli selvforsynte med fornybar energi innen 2020, og Ruter har som mål at all kollektivtransport skal gå på fornybar energi innen 2020.

Endringer i kraftbransjen
Det er en fagjury som har jobbet frem og definert de fire kandidatene som er nominert til årets pris. Grunnlaget for utvelgelsen var nominasjoner gitt av fagfolk. Fagjuryen har lagt stor vekt på kandidatenes evne til å tenke smarte energiløsninger i et langsiktig perspektiv.
– De stiller godt forberedt for de endringer som kan komme i kraftbransjen i fremtiden. For eksempel det å møte strengere miljøkrav fra myndigheter og markedet. De fire kandidatene har tatt et aktivt valg om å redusere sitt miljøavtrykk, og dette ønsker vi å sette fokus på ved å dele ut denne prisen, sier Knudsen.

Forankret på konsernnivå
Det er tredje gang LOS Energy deler ut energiprisen. Knudsen er en del av fagjuryen som skal kåre vinneren.
– Det er mange norske virksomheter som satser på bærekraftige løsninger. Det som skiller kandidatene fra disse – er at de lykkes i sin satsing. De har miljøstrategier som er forankret på konsernnivå, samtidig som de har gjennomføringsevne til å nå de målene de har satt seg, sier Knudsen.

Vinneren av LOS Energy Award 2017 annonseres under LOS Energy day i Oslo 31.oktober.

Om kandidatene
Det franske industrikonsernet Saint-Gobain har et av produksjonsanleggene sine i Lillesand. Selskapet har definert en egen energiledelsesgruppe som har bruk av energi og identifisering av mulige forbedringsprosjekter øverst på agendaen. Saint-Gobain Ceramic Materials har i mange år gjennomført flere prosjekter for å redusere energibruken. Dette har resultert i en estimert reduksjon på mer enn 10 GWh, samt en betydelig reduksjon av trykkluftlekkasjer. Moderselskapet Saint-Gobain er en verdensledende totalleverandør av byggevarer til boligbyggere og entreprenører.

Dynea er en av verdens ledende produsenter av bindemidler til industrielt bruk. Produktene benyttes særlig i trebearbeidende industri. Selskapets hovedkontor og største produksjonsanlegg er lokalisert i Lillestrøm. Dynea har implementert energiledelse i samsvar med ISO 50001. Dette omfatter hele virksomheten fra produktutvikling, produksjon, alle typer energisystemer, bygg, tjenester og all annen infrastruktur. Selskapet har innført en rekke energibesparende tiltak, og jobber kontinuerlig med å redusere sitt forbruk av energi.

Bane NOR Eiendom er et profesjonelt fagmiljø med ledende kompetanse i forvaltning og utvikling av eiendom. Selskapet bygger blant annet boliger, kontorbygg og utvikler kollektivknutepunkt. Bane NOR Eiendom har en ledelsesforankret miljøstrategi, og definert en egen gruppe som har miljø øverst på agendaen. Selskapets miljøambisjon er å utvikle bærekraftige bygninger, forvalte bygg på en miljøvennlig måte og legge til rette for økt kollektivtransport ved å skape gode kollektivknutepunkter.

Omsorgsbygg Oslo KF er et kommunalt foretak, og er blant landets største eiendomsforvaltere. Porteføljen består av barnehager, sykehjem, brannstasjoner, rusomsorgsboliger og andre kommunale formålseiendom. Omsorgsbygg Oslo KF har lenge jobbet målrettet med å effektivisere energibruken. De bruker blant annet et digitalt energioppfølgingssystem for å følge med på energiforbruket i bygg. Informasjonen denne overvåkningen gir bruker de til å identifisere akutte tiltak, og langsiktig planlegging for å redusere energibruken. Fra 2016 til 2017 har de redusert sitt energiforbruk i bygningsmassen med 6,7 GWh.

Fakta om LOS Energy Award
LOS Energy deler ut prisen for å hedre en virksomhet som jobber seriøst med energieffektive løsninger og energiledelse. Prisen skal gå til en virksomhet som er blant de beste i Norge på smart energibruk. Tidligere vinnere av LOS Energy Award er Entra og Ruter (2016) og IKEA (2017). Prisen deles ut under LOS Energy sitt årlige energiseminar LOS Energy day. Kandidatene er valgt basert på tips og innspill fra fagpersoner. De fire kandidatene som er nominert må svare ut et dokument hvor de forteller om sin satsing på smarte energiløsninger. Det er en fagjury som avgjør hvem som vinner prisen.

Kommentarer

kommentarer