Nyhetsartikkel

30 oktober 2017

Brændselsceller kan elektrificere færger

El står foran et gennembrud som drivkraft til turistbåde og færger, men der er mange forskellige teknologier i spil. SerEnergy i Aalborg har leveret methanoldrevne brændselsceller, der producerer den nødvendige strøm, til en tysk turistbåd.

Turistbåden MS innogy sejler stille rundt på den smukke sø Baldeneysee ved Essen i Tyskland uden støj og rystelser og uden at udlede svovl, NOx og partikler. Den miljøvenlige teknologi, der driver MS innogy frem ved hjælp af elektricitet, er leveret af SerEnergy i Aalborg.

– Inden for de næste 3-5 år vil det maritime område bliver stadig mere interessant for os, siger kommerciel direktør Mads Friis Jensen fra SerEnergy, der udvikler og producerer brændselsceller bl.a. til nødstrømsanlæg, køretøjer og altså nu også til mindre skibe som MS innogy. Den tyske båd drives frem af et batteri og et brændselscelleanlæg på 35 kW.

SerEnergy er en af de danske virksomheder, der kan komme til at levere eldrevne løsninger til søens folk, men den internationale konkurrence bliver hård, og der er flere andre teknologier i spil. Søby Værft på Ærø er i gang med at bygge et rent eldrevet skib, der skal lade op fra elnettet, når det er i havn, og der er også en række hybridløsninger i spil, hvor både og færger kan sejle på el med diesel som backup. For eksempel har svenske Västtrafik netop bestilt en hybrid-færge, der skal sejle passagerer på tværs af Gøtaelven i Gøteborg.

Grøn el til sekundær forsyning
Elektricitet kommer ikke til at drive langdistancefærger og krydstogtskibe de næste mange år, men for en del af elforsyningen til lys, varme og apparater på skibene kan diesel blive erstattet af landstrøm, når fartøjerne ligger for kaj, og af brændselsceller ude på søen. SerEnergy har leveret brændselsceller til et 90 kW-system om bord på MS Mariella, som sejler for Viking Line mellem Stockholm og Helsinki.

– Brændselsceller giver nye muligheder for at levere sekundær elforsyning til større skibe. Anlæggene fylder ikke ret meget, og de larmer ikke, så de kan stå lige ved siden af kahytterne, siger Mads Friis Jensen og påpeger, at implementeringstiden i forhold til ny teknologi på skibe og færger er lang blandt andet på grund af høje krav til sikkerhed for ansatte og passagerer.

Celler fylder mindre end batterier
Både på MS Mariella og MS innogy producerer brændselscellerne elektricitet ved hjælp af en tank methanol. Brændselsceller fra SerEnergy produceres i 2,5 kW eller 5 kW moduler, der kan bygges sammen i forskellige fleksible løsninger. På MS innogy drejer det sig om syv gange 5 kW – altså i alt 35 kW brændselsceller af typen PEM.

– Hvis båden skulle sejle på el alene, så ville batterierne fylde 3-5 gange mere, hvilket udgør et problem både i forhold til pladsen, men også i forhold til vægten, fastslår Mads Friis Jensen.

MS innogy drives frem af en motor, der får strøm fra et batteri med en kapacitet på 100 kWh. Batteriet lades op med el fra brændselscellerne. Med denne ’range extender’ kan MS innogy sejle på elektricitet en hel dag uden opladning og uden at tanke mere methanol end de 330 liter, der er på tanken fra morgenstunden.

Sort, grå og grøn methanol
Og hvad så med methanolen – er den grøn? Verdensmarkedet er domineret af produktion af sort methanol på basis af kul, olie og naturgas, men der er ved at ske en omstilling i retning af produktion af grå/grøn methanol på basis af blandt andet affaldstræ, affald og biogas samt ved hjælp af billig el fra geotermiske kraftværker, vandkraftværker og vindmøller.

Bag projektet i Essen står blandt andre bystyret og energiselskabet innogy, der er energikoncernen RWE’s grønne, børsnoteret datterselskab. MS innogy er en del af innogys greenfuel-projekt, hvor det handler om at demonstrere hele værdikæden bag ’grøn methanol’. Ideen er at producere methanol ved hjælp af CO2 fra luft, grøn elektricitet og vand. Dermed bliver grøn elektricitet lagret og gjort tilgængelig for transportsektoren blot i en anden form.

– Methanolen til MS innogy tager CO2 ud af atmosfæren, så den er meget klimavenlig, siger Mads Friis Jensen fra 11 år gamle SerEnergy, der bygger på forskning på Aalborg Universitet.
Virksomheden, der er ejet af den tyske Fischer-koncern, er ved at opskalere sine udviklings- og produktionsfaciliteter. Hovedproduktet er stationære nødstrømsanlæg til blandt andet telesektoren, men landtransport- og marinesektoren banker på døren på Lyngvej i Aalborg.

Dansk Energi inviterer i samarbejde med Danske Rederier til temadag om el-færger den 29. november 2017. Her vil der bl.a. være oplæg fra de to organisationer, fra HH Ferries, Forsyning Helsingør og Ærø Kommune. Se programmet og tilmeld dig til temadagen .

 

 

 

Kommentarer

kommentarer