Han sier det er vanskelig å sette ord på hvor viktig dette er for lokalsamfunnet, skognæringa og hele verdikjeden.

Trolig redda fra konkurs
Det var tidligere i dag nyheten kom som alle i Levanger har venta på i spenning. Norske Skog er trolig redda fra konkurs. De ulike kreditorgruppene i selskapet er enige om en redningsplan.

Den nye avtalen innebærer at de usikrede långiverne får litt mer enn det de fikk i styrets siste redningsplan. Det betyr samtidig at aksjonærene og de sikrede aksjonærene får noe mindre enn i den samme planen.

– Alle kollegaene følger med og er veldig opptatt av det, jeg har allerede fått veldig mange positive tilbakemeldinger, forteller Veie.

Norske Skog, Skogn
Mange ansatte er letta ved Norske Skogs fabrikk på Skogn.Foto: NRK

Mange ansatte har aksjer
Mange av de ansatte på fabrikken på Skogn er aksjonærer i bedriften, og eier i følge Svein Erik Veie mellom en halv million og en million aksjer. I tillegg eier fagforeninga en post på 100.000.

– Hva tenker du om løsninga som har kommet som aksjonær?

– Samla sett så vil dette bety en betydelig gjeldsreduksjon og en gjeldsgrad som jeg opplever som bærekraftig for framtia.