Nyhetsartikkel

19 oktober 2017

Nå vil også Nederland innføre minstepris på CO2

Nederland ønsker å innføre et prisgulv på CO2, for på sikt å kvitte seg med kullkraft.

Den påtroppende regjeringen i Nederland ønsker å innføre et prisgulv fra 2020 for å få fortgang på utfasingen av kullkraft. Dette er nok gledelige nyheter for Frankrikes president, som ønsker å få med EU på å innføre et prisgulv for alle medlemslandene.

En grønn bølge går over Europa. Lave strømpriser byr på utfordringer for den massive satsingen på fornybar kraftproduksjon. For å gjøre fornybar energi konkurransedyktig iverksetter derfor myndigheter i flere land ulike tiltak for å gjøre fossil kraftproduksjon mer kostbart. Noe som følgelig hever kraftprisen.

Prisgulv i 2020 Flere land ønsker, eller har allerede innført en minstepris på CO2. Sist ute er den påtroppende regjeringen i Nederland. De ønsker å innføre CO2-prisgulv for kraftproduksjon, for på sikt å kvitte seg med kullkraft. Dersom forslaget blir vedtatt innfører de et prisgulv på CO2 i 2020.

Priseffekten for Norden er usikker Nederland er i dag avhengig av å importere store mengder kraft fra alle nabolandene. Norge leverer også kraft til Nederland. I dag er ikke kabelforbindelsen mellom Nederland og Norden veldig stor. Men, Danmark har planlagt en forbindelse, så priseffekten for Norden kan være usikker. Om Nederland rekker å få på plass en del vindkraft før et eventuelt prisgulv innføres i 2020, kan priseffekten for Norden være minimal.

Flere ambassadører Frankrikes president, Emanuel Macron, ønsker å få med EU på å innføre et prisgulv. I Storbritannia har de allerede innført en minstepris på CO2. Og det har hatt ønsket effekt. Innføringen har nærmest fjernet kullkraft fra markedet, og landet har nå flere offshore turbiner enn noe annet land. En milepæl ble nok nådd da England tidligere i år hadde sin første dag uten kullkraft siden 1882.

Det at land innfører prisgulv på CO2 kan potensielt gi et generelt løft i kraftprisene i Europa. Og dermed også i Norden. Årsaken er at landene handler strøm med hverandre, så prisendringer i Europa påvirker Norden direkte gjennom kabelforbindelser.

Kan påvirke hverandre Frankrike, Nederland og Storbritannia stiller etter hvert sterkt hvis alle velger å innføre prisgulv. Politisk kan dette ha en smitteeffekt, og gjøre at flere land i Europa velger å ty til det samme middelet.

Vil EU gi etter? På sikt vil kanskje EU gi etter for presset fra Frankrikes president og andre krefter i EU, og innføre et felles prisgulv på CO2 for alle medlemsland. Det pågår forhandlinger om fremtidens CO2-marked i EU i disse dager, men enn så lenge er det ingenting som tilsier at en innføring av et felles prisgulv på CO2 er en del av agendaen.

Grafene fra ukens sending finner du her.

Se ukas sending her: YouTube

Kommentarer

kommentarer