Nyhetsartikkel

19 oktober 2017

Legger om nettleien for at du ikke skal betale mer enn nødvendig

NVE foreslår at strømkundene skal ha nettleieabonnement som er tilpasset hvor mye strøm de vil bruke på én gang. For samtidig forbruk utover avtalt abonnement, må du betale høyere nettleie.

Strømregningen blir mindre hvis du unngår forbrukstopper, samtidig som utjevning av strømforbruket bidrar til at strømkundenes totale nettleie ikke øker mer enn nødvendig, skriver NVE i en presemelding.

–  Vi ønsker at nettleien skal motivere deg til å redusere strømforbruket i perioder der belastningen på nettet er høy. Ny teknologi legger til rette for at du kan jevne ut strømforbruket ditt, uten at det går utover komfort eller brukervennlighet, sier Ove Flataker, avdelingsdirektør i NVE.

NVEs forslag til ny utforming av nettleien blir presentert på Norges energidager torsdag. NVE vil i løpet av få uker sende ut forslag til forskriftsendringer som beskriver hvordan nettselskapene skal utforme nettleien.

Kan spare investeringer
Mer energieffektive apparater og bedre isolerte hus holder energibruken i Norge nede, til tross for økt befolkning. Mange av de nye energieffektive apparatene har imidlertid høyt effektuttak. Det vil si at apparatene bruker mye strøm om gangen, slik at belastningen på nettet blir stor.
Smartere og jevnere strømbruk gir bedre utnyttelse av strømnettet, slik at nettselskapene ikke trenger å investere fullt så mye i nytt nett.

–  Endringene vi skisserer skal ikke øke nettselskapenes inntekter, men fordele nettkostnadene mellom strømkundene på en bedre måte. Det betyr at folk som har utstyr som trekker mye strøm, må betale høyere nettleie. Et jevnt strømforbruk vil gi lavere nettleie enn med dagens struktur, sier Flataker.

Fungerer som et mobilabonnement
Forslaget til ny nettleiestruktur innebærer at hver strømkunde skal ha en nettleieavtale som er tilpasset hvor mye strøm hun vil bruke om gangen. Nettselskapet blir pålagt å foreslå det abonnementet som gir lavest kostnader for kunden, basert på historisk forbruk.

–  Ordningen minner om et mobilabonnement med en viss datamengde inkludert, og hvor det er mulig å betale for å bruke mer data. Du får altså strømmen du trenger, men du må betale høyere nettleie for samtidig forbruk over avtalt abonnement, forklarer Ove Flataker.

Ved å gjøre tiltak for å redusere eller jevne ut forbruket, vil kundene kunne inngå avtale om et rimeligere abonnement. Kunder som er bevisste på når de lader elbilen, eller når vann- og romoppvarming er skrudd på, kunne spare nettleie.

Nye krav vil først gjøres gjeldende fra 2021, to år etter at alle strømkunder har fått smart strømmåler.

Kommentarer

kommentarer