Nyhetsartikkel

16 oktober 2017

Oskarshamn 3 renast i världen

Jämfört med alla världens övriga kokvattenreaktorer ståtar Oskarshamn 3 för närvarande med den bästa radiologiska statusen. Det framgår av internationell statistik baserad på mätvärden som registreras på rullande treårsbasis, enligt ett pressmeddelanden från OKG.

Kollektivdos är det begrepp som brukar användas för att ange den radiologiska statusen och renheten i en kärnteknisk anläggning. Vid en summering av rullande treårsvärden uppvisar Oskarshamn 3 (O3) vid halvårsskiftet 2017 ett av de lägsta utfallen i anläggningens drygt trettioåriga historia. Jämfört med alla övriga kärnkraftsreaktorer av samma typ har O3 också vid denna tidpunkt det bästa värdet av alla. Det framgår av en redovisning som sammanställs av det internationella samarbetsorganet World Assocation of Nuclear Operators, WANO. Utfallet för O3 var 0,32 mansievert, jämfört med det genomsnittliga värdet 1,19 mansievert.

– Vi har under en längre tid haft en positiv trend beträffande den radiologiska statusen och renheten i våra anläggningar, kommenterar VD Johan Dasht. Det styrks ytterligare av att motsvarande rullande treårsvärde för Oskarshamn 1 (O1) uppgick till 0,68 mansievert. Denna trotjänare, som varit i drift i fyrtiofem år, hamnar därigenom på en hedrande tolfte plats i statistiken och distanserar därmed en lång rad anläggningar av betydligt yngre årgångar.

Johan Dasht understryker hur viktigt detta är som kvitto på organisationens förmåga.

– Jag vill se det som ett bevis på att vi har förmågan att uppnå en status som internationellt föredöme inom ett givet område. Därmed borde vi kunna åstadkomma detsamma inom flera områden.

Begreppet kollektivdos används för att ha rikt- och planeringsvärden för den radiologiska miljön i kärntekniska anläggningar och definieras som produkten av antalet bestrålade personer och deras genomsnittliga stråldos. Kollektivdos mäts i enheten mansievert.

Kommentarer

kommentarer