Nyhetsartikkel

16 oktober 2017

Fjordkrafts initiativ for klimanøytralitet fanget opp av FN

Fjordkraft ønsker å være en klimanøytral virksomhet i alle ledd, og krever nå det samme av sine forretningspartnere. FN har på Klimaneutralnow.org sett at Fjordkraft har avgitt sitt løfte om klimanøytralitet. Dette nettstedet kvalitetssikrer at man faktisk leverer i klimanøytrale produkter.

Fjordkraft har utviklet metoder for å sikre at deres forretningspartnere og kunder skal kunne dokumentere at virksomheten er klimanøytral. Tiltaket har fått navnet Klimanjaro, som symboliserer at de har satt seg et høyt mål, men som likevel er oppnåelig for de fleste.

– Vårt mål er å skape et marked hvor klimanøytralitet ikke bare er et ideal men en standard, sier strategidirektør Arnstein Flaskerud i Fjordkraft.

I Paris-avtalen for å begrense klimaendringene og FNs initiativ om «Klimanøytralitet nå» har landene blitt enig om å redusere CO2-avtrykket blant annet ved å bruke fornybar energi i størst mulig grad, og sette inn kompenserende tiltak der hvor utslipp ikke kan unngås. Fjordkraft har siden 2007 dokumentert klimanøytralitet i henhold til dette i egen virksomhet.

Nå utfordrer de alle sine forretningspartnere til å gjøre det samme. Metodikken de har utviklet baseres på internasjonale standarder som ETS og UN GHG protocolls.

– Vi har tro på at dokumentert klimanøytralitet vil være et konkurransefortrinn i markedet, sier Flaskerud.

Energi Norge støtter utvikling av markedet for bærekraftige løsninger og hilser Klimanjaro velkommen blant initiativene som kan bidra til grønn vekst.
 Les mer om Klimanjaro her

UN Climate Change Newsroom

Kommentarer

kommentarer