Nyhetsartikkel

16 oktober 2017

Danmark får et af EU’s højeste klimamål

Fredag mødtes energi-, forsynings- og klimaminister Lars Christian Lilleholt med sine kollegaer i EU’s ministerråd i Luxembourg. Her nåede de til enighed om en fordeling af EU’s samlede klimamål mellem de enkelte medlemslande.

Danmark endte, som forventet, med en af de højeste målsætninger i Europa. Frem mod 2030 skal Danmark reducere udledningen af drivhusgas fra de ikke kvoteomfattede sektorer – i store træk fra landbrug, transport og varme – med 39 procent, sammenlignet med 2005.

Det bliver et ambitiøst mål, fortalte Lars Christian Lillelholt til DR umiddelbart efter mødet. Men målet er stadig realistisk, hvis vi sætter tidligt og rigtigt ind:

– Det står en stor opgave foran os, men det er også en realistisk gennemførlig opgave. Og kort efter nytår er det regeringens plan at komme med et udspil til et energiforlig frem mod 2030, hvor vi kommer til at håndtere de her ting, sagde ministeren til DR. Her kaldte han også klimarådets anbefaling om blandt andet at nå målet med flere varmepumper ”sød musik”.

Hos Dansk Energi melder adm. direktør Lars Aagaard sig klar på vegne af energisektoren til at løfte sin del af indsatsen:

– Hvis vi sætter tidligt ind og samtidig giver energisektoren mulighed for at løfte sin del, kan vi godt nå målet. Nu handler det om at vi erstatter forbrændingsmotoren i vores biler med el og udskifter olie- og gasfyr med varmepumper, siger Lars Aagaard.

Dansk Energi udgav torsdag d. 12. oktober analysen ”Lad energisektoren løfte Danmarks klimaindsats”. Den analyserer, hvor stort et bidrag til klimamålet som kan opnås ved bl.a. at udskifte fossil energi med el og biomasse i biler, tung transport og opvarmning.

Analysen viser en vej til, hvordan Danmarks samlede mål på 39 procent kan nås til en samfundsøkonomisk omkostning på ca. 1,5 mia. kroner, fordelt over det næste årti.

Fordelingen af medlemsstaternes klimamål skal godkendes i Europa-Parlamentet inden det træder i kraft. Forventningen er dog, at Danmarks målsætning om 39 procent også vil stå ved magt herefter.

Kommentarer

kommentarer