Nyhetsartikkel

13 oktober 2017

– Høyere elektrisitetspriser er den viktigste årsaken til at KPI i september i år var 1,6 prosent høyere enn i september i fjor

En relativt kraftig økning i klesprisene bidro sterkt til at konsumprisindeksen (KPI) steg med 0,6 prosent fra august til september.

Tolvmånedersveksten fra september 2016 til september i år er på 1,6 prosent, viser tallene fra Statistisk sentralbyrå (SSB).

En prisøkning på hele 11,4 prosent på klær og skotøy, samt 4,3 prosent på elektrisitet inkludert nettleie bidro mest til oppgangen.

Økningen i klesprisene må ses i sammenheng med sesongsalg de siste foregående månedene, og prisene er nå tilbake til aprilnivå, ifølge SSB.

Matvareprisene falt på sin side med 0,6 prosent fra august til september.

– Nedgangen i matprisene i september var overraskende, sett i lys av at matprisene sank betydelig fra juli til august i år, sier Ingvill Størksen, direktør for Virke dagligvare. Hun mener prisutviklingen er uvanlig.

– Samlet sett har matprisene sunket gjennom hele det siste året. Det er ingen tvil om at den sterke konkurransen mellom dagligvarekjedene kommer kundene til gode, avslutter Størksen.

Strømprisene opp
Ser man på tolvmånedersveksten, er det strømprisene som er den viktigste årsaken til at konsumprisindeksen det siste året har steget. I denne perioden har nemlig prisen på elektrisitet inkludert nettleie steget med 12,9 prosent.

– Høyere elektrisitetspriser er den viktigste årsaken til at KPI i september i år var 1,6 prosent høyere enn i september i fjor. Elektrisitet inkludert nettleie steg 12,9 prosent de siste tolv månedene, skriver SSB.

Kjerneinflasjonen (KPI-JAE), som er en viktig faktor for rentefastsettelsen fra Norges Bank, er på 1,0 prosent for de siste tolv månedene. Den steg med 0,1 prosent fra august til september.

Kjerneinflasjonen endte dermed noe lavere enn Norges Banks anslag på 1,2 prosent.

– Senere renteheving
Analytiker Jeanette Strøm Fjære i DNB Markets mener at avviket er såpass lite at hovedbildet fortsatt er at inflasjonen har kommet godt ned, etter at importprisene har tilpasset seg en svakere kronekurs.

– Med utsikter til vedvarende moderat lønnsvekst og noe sterkere krone, kan det bli vanskelig for Norges Bank å få inflasjonen opp til målet de nærmeste årene. Vi tror derfor sentralbanken vil vente med å heve renten til september 2019, litt senere enn Norges Bank indikerte med rentebanen fra september, sier hun i en kommentar.

Kronen svekket seg litt etter tallene fra SSB og gikk opp 2–3 øre mot euro.

Kommentarer

kommentarer