Nyhetsartikkel

11 oktober 2017

Vattenkraft gör förnybar energi från sol och vind möjlig

El måste produceras i samma ögonblick som du konsumerar det, vilket betyder att du kan dra nytta av solenergi när solen lyser och vindenergi när det blåser.

Samtidigt bor vi i höga norr där soltimmarna är begränsade och vinden ibland mojnar, men vi lyckas ändå tända lampan när vi vill. Hur?

Spara energi

Vi kan inte styra över varken soltimmar eller vindar och om sommaren bjuder på sol kan den inte utnyttjas på vintern – då vi behöver energin som bäst. Därför behöver vi en backup att komplettera med och då är det tur att vatten går att lagra för att använda när behovet är som störst. Vattenkraft är ett unikt och bra komplement.

– När solen är borta och det börjar bli kallt ute kan vi skruva på elförsörjningen från vattenkraften. Den säkerställer att du har elektricitet precis när du behöver den så att lampan kan tändas direkt när du trycker på knappen, säger Johan Englund på Fortum.

Hur fungerar det?
Olika älvar ser olika ut, men i regel finns ett stort magasin högst upp och några längs med älvens väg ner, vilket innebär att det går att släppa på vatten kontrollerat. Regnvatten samlas upp i stora magasin för att successivt strömma ned, nivå för nivå. När vattnet går från en hög nivå till en lägre triggar den igång turbinblad som driver en generator och som alstrar el. Medan elen går in i våra hem fortsätter vattnet ut i sjöar där det så småningom avdunstar, blir regnmoln och det hela börjar om.

Stora batterier
De stora magasinen fylls på med vatten som lagras och används vid behov, precis som ett batteri. Det är tack vare mobiltelefoner och elbilar som batteritekniken går framåt även om de mängderna skiljer sig väsentligt från älvarnas kapacitet.

 

© Tillhandahålls av Talentum Media AB

 

 

– Vattenmängderna som lagras blir enorma i slutändan och jag brukar jämföra våra magasin med det senaste Teslabatterierna för hemmabruk. De har en kapacitet på 14 kWh och den energimängd vi kan hålla bara i Trängsletdammen motsvarar 17 miljoner Teslabatterier. Det är riktigt mycket, och det är bara i en av våra dammar, förklarar Johan.

Kommentarer

kommentarer