Nyhetsartikkel

11 oktober 2017

Positivt med stærkt og aktivt tilsyn på energispareområdet

Energitilsynet har mandet op i forhold til energispareindsatsen, og vil indgå i en langt tættere dialog og føre aktivt tilsyn. Det er positivt, mener Dansk Energi, som har efterlyst en klar ansvarsfordeling hos myndighederne.

Siden den 1. august har Christian Parbøl kørt til Carl Jacobsens vej i Valby, når han har skullet på arbejde.

Her står han i spidsen for en ny enhed, som sammen med et kontor i Energistyrelsen skal sikre tilsynet med energispareordningen, efter energi-, forsynings- og klimaminister Lars Chr. Lilleholt (V) har tildelt 115 mio. kr. frem mod 2021. Det skal omsættes til et stærkere tilsyn – og kommer dermed også meget af kritikken fra Rigsrevisionen i møde.

– Det er et aktivt og synligt tilsyn, der med professionel og sikker hånd skal løse den opgave, som er defineret i bekendtgørelsen. Pengene til energispareordningen skal passe, de skal bruges omkostningseffektivt, og netvirksomhedernes aftaler skal indgås på markedsmæssige vilkår, siger Christian Parbøl om den opgave, han skal løse.

– Det skal ikke udlægges, som om vi på forhånd retter specifik mistanke om uregelmæssigheder. Men skulle der være nogle virksomheder, der ikke holder sig til bogen, så gør vi, hvad vi kan for at finde dem.

Christian Parbøl og hans medarbejdere vil over efteråret blandt andet kontrollere markedsmæssighed i selskabernes kontrakter.

– Fra branchens side ser vi meget positivt på, at tilsynet nu er styrket, og at ansvarsfordelingen er klar. Vores medlemmer, energikoncernerne, vil gerne samarbejde om kontrollen, der er til gavn for alle parter, siger afdelingschef i Dansk Energi Kamilla Thingvad.

– Branchen gør sit bedste for at løse opgaven omkostningseffektivt og med ordentlighed. Hvis der kan dokumenteres uregelmæssigheder, skal det naturligvis forfølges af myndighederne, siger Kamilla Thingvad.

Dialog og nærvær
Christian Parbøl er ikke i tvivl om tilsynets rolle – men lægger også vægt på dialog og nærvær som et omdrejningspunkt for tilsynets virke.

– Vi har en tilsyns- og kontrolopgave, som ikke er til forhandling. Men vi kommer ikke til at sidde i et elfenbenstårn, hvorfra vi udfører tilsynsopgaven. Vi vil holde dialog med brancherne. Komme på virksomhedsbesøg. Komme på kontrolbesøg. Indhente oplysninger og regnskabstal. Og i øvrigt søge samarbejde og yde vejledning til netvirksomhederne, siger han.

Lad mig i den sammenhæng understrege, at vi er meget bevidste om at samordne vores tilsynsopgave, der fokuserer på økonomi og omkostninger, med den tilsynsopgave, som Energistyrelsen udfører med fokus på tilvejebringelse og opgørelse af de konkrete energibesparelser.

Han er ikke i tvivl om, hvilken målestok tilsynet skal måles på om et år.

– For det første om vi har ført et aktivt tilsyn med netselskabernes aftaler med andre virksomheder om erhvervelse og administration af energibesparelser – det såkaldte markedsmæssighedskrav. Og for andet om vi har ført et aktivt tilsyn med netselskabernes 2017-regnskaber, for så vidt angår energisparedelen.

Kommentarer

kommentarer