Nyhetsartikkel

06 oktober 2017

Politisk oro efter nej till ny elkabel till Gotland

Att det inte ser ut att bli någon ny elkabel till Gotland ställer inte bara till det vind- och solkraftsproducenter. Politikerna oroas nu för framtiden – vad händer när livslängden för de två nuvarande kablarna tar slut?

Vid Ygne på västra Gotland är de två kablarna från Västervik anslutna. Sedan 1954 har den så kallade Gotlandslänken försett ön med ström.

Men frågan är hur länge kablarna kan fortsätta med det?

– Vi vet att de har en bortre gräns, och vad ska hända bortom det? Hur ska vi försörjas med el efter det? I dagsläget så står vi utan den tredje kabeln som vi hade hoppats skulle ersätta dem. Vi är verkligen i ett dilemma här, säger Meit Fohlin (S), ordförande för regionstyrelsen, till SVT.

Meit Fohlin säger att hon har fått uppgifter om att kablarna håller i 10-15 år till. Men enligt GEAB och Svenska Kraftnät ska de nuvarande kablarna hålla i 20 år till.

Meit Fohlin (S), ordförande för regionstyrelsen Gotland
Meit Fohlin (S), ordförande för regionstyrelsen Gotland. FOTO: SVT

Ett nej som får konsekvenser

Men oavsett vilket så får Svenska Kraftnäts överraskande besked från i maj om att inte bygga någon ny kabel till Gotland konsekvenser.

Vissa syns redan, till exempel att inga nya elproducenter får koppla in sig på elnätet på Gotland eftersom det äventyrar driftsäkerheten i de nuvarande kablarna. I praktiken ett stopp för ny vind- och solkraft.

– Det här är något som vi oroar oss för. Det är ju en självklarhet att alla delar av Sverige ska ges samma möjligheter, och det gör man inte. Vi vet att kraven ökar på elförsörjningen i framtiden. Då är det svårt att tänka sig att det finns en bortre gräns, säger Meit Fohlin.

Ministern vill göra Gotland till pilotlän

Under Almedalsveckan i år gav energiminister Ibrahim Baylan ett uppdrag till Energimyndigheten att ta fram en förstudie om att göra Gotland till ett pilotlän i omställningen till ett helt förnyelsebart energisystem. En idé finns om att göra ön helt självförsörjande på el.

Två månader senare kom beskedet från statliga Svenska Kraftnät att det inte blir någon tredje kabel.

I veckan uppvaktades energiministern av en gotländsk delegation som driver på för att ändra beslutet.

– Men den kunskap vi har just nu så är det svårt att se att vi skulle klara oss utan en tredje elkabel, säger Meit Fohlin.

 

 

Kommentarer

kommentarer