Nyhetsartikkel

05 oktober 2017

Nyt tilsyn skal gøre op med årelang sagsbehandling

Forsyningstilsynet skal afløse det nuværende Energitilsyn og får til opgave at smidiggøre sagsbehandlingen og hjælpe med at udvikle reguleringen.

Bekæmpelse af sagspukler og tæt dialog og overvågning af forsyningssektoren. Det bliver opgaven for det kommende Forsyningstilsyn, der afløser Energitilsynet, oplyser Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet.

Regeringen, Det Radikale Venstre, Socialdemokraterne og Socialistisk Folkeparti har besluttet at erstatte den nuværende bestyrelse med en uafhængig direktør, som skal arbejde for en smidig sagsbehandling og sikre at reglerne inden for fjernvarme, el og gas er ”tidsvarende og til gavn for forbrugerne”, skriver ministeriet i en pressemeddelelse.

– Vi har brug for et tilsyn, som er effektivt og hele tiden holder et vågent øje med sektoren og hjælper med at udvikle reguleringen, så den fremmer effektiviseringer, teknologiudvikling og en omkostningseffektiv grøn omstilling, siger energi, forsynings- og klimaminister Lars Chr. Lilleholt (V).

Dansk Energi tager positivt imod meldingen, efter at medlemmerne længe har måttet døje med behandlingstider på op mod 10 år i sager om hvilke indtægter, der kan godkendes i de regulerede elnetvirksomheder

– Det er en god dag for forbrugerne i dag. Det er helt afgørende med et effektivt og fokuseret tilsyn, hvor sagerne bliver afgjort hurtigt og kompetent, og hvor myndighederne bruger ressourcerne der, hvor det har størst værdi for samfundet, siger vicedirektør Anders Stouge i en kommentar.

– Jeg bider mærke i, at tilsynet skal varetage forbrugernes interesser på kort og lang sigt, hvilket er godt, da det ikke kun handler om forbrugerne i dag. Fremtidens forbrugere skal også kunne stole på energiforsyningen, og det hænger tæt sammen med at energiselskaberne har gode vilkår til at kunne investere og drive selskaberne. Med et mere effektivt og målrettet tilsyn, kan vi i elbranchen koncentrere os om at levere vores kerneydelse til danskerne: Stadig grønnere strøm i 99,99 procent af tiden og til nogle af Europas laveste priser, tilføjer Anders Stouge.

Det nye Forsyningstilsyn får en central rolle i forhold til at realisere regeringens mål om effektiviseringer i forsyningssektoren.

”Regeringen har en ambition om at effektivisere forsyningssektoren for 5,9 mia. kr. i 2025. Vi har brug for et stærkt Forsyningstilsyn, der kan gå forrest i arbejdet for at realisere det potentiale til gavn for forbrugerne”, siger energi-, forsynings- og klimaminister Lars Chr. Lilleholt.

Læs nyheden på www.efkm.dk

Kommentarer

kommentarer