Nyhetsartikkel

05 oktober 2017

EU-vagthund: Medlemsstater skal stramme sig an for at nå klimamål

EU debatterer for øjeblikket, hvordan klimamålet frem mod 2030 skal nås. Ser man længere frem, så skal der arbejdes endog meget hårdt for at nå 2050-målet, påpeger Den Europæiske Revisionsret i ny rapport. Vi bør mere end leve op til 2030-målet, mener Dansk Energi.

De europæiske lande får meget travlt, hvis de vil nå det fælles mål om at reducere CO2-udslippet med 80-95 procent i 2050 i forhold til 1990. Det er konklusionen i en ny rapport fra Den Europæiske Revisionsret.

I øjeblikket forhandler EU’s medlemslande og Europa-Parlamentet om en række energi- og klimaforslag frem mod 2030. Her er målet at reducere CO2-udslippet med 40 procent i forhold til 1990. I perioden 2020-2030 vil det betyde en årlig reduktion på 1,5 procent.

Rapporten peger imidlertid på, at der skal ske en voldsom acceleration fra 2030 – 2050, hvis bare den lave ende af 2050-målet (80 procent) skal nås. Konkret skal CO2-emissionerne i denne periode reduceres med 3,3 procent om året (og 4,6 procent hvis man vil nå 95 procent reduktion).

Dansk Energis vicedirektør, Anders Stouge, peger på, at det kan være fristende at have en højere reduktion mod slutningen af perioden, men advarer samtidig mod at vente med klimaindsatsen.

– Argumentet for at vente er, at den teknologi, der skal gøre os CO2-neutrale alt andet lige er billigere i 2045 end i dag. Men problemet med den argumentation er, at man bliver nødt til at se på udledningerne over hele perioden. Hvis EU først rigtigt rykker efter 2030, vil vi i de kommende 10-15 år fortsætte med at bruge løs af det globale CO2-budget, og det gør os naturligvis mere sårbare. Samtidig låser det vores energisystem fast, fordi vi så fortsat kommer til at investere for meget i fossil energi.

EU’s 40 procent-mål i 2030 stammer fra et møde blandt EU’s stats- og regeringschefer i 2014. Anders Stouge peger på, at målet blev fastsat inden de seneste års fald i priser på vedvarende energi:

– I dag vil man nok ikke kalde 40 procent-målet for særligt ambitiøst, men det er meget vanskeligt at ændre politisk. Derfor er det vigtigt, at EU indenfor sektorpolitikkerne – særligt vedvarende energi og energieffektivitet – understøtter en grøn udvikling. Det indebærer blandt andet incitamenter til at bruge mere af den grønne el i transport og varme. Det vil kunne føre til, at vi overskyder CO2-målet i 2030, og dermed får en mere jævn vej mod målet i 2050.

Revisionsrettens rapport understreger, at 79 procent af drivhusgasemissionerne i EU kommer fra produktion af energi på fossile brændsler, mens resten kommer fra landbrug, industrielle processer og affald. Hvis vi vil se en omfattende reduktion af emissionerne kræver det en fælles europæisk indsats, med fælles ambitiøse målsætninger, vurderer revisionsretten.

EU’s historiske og fremskrevne udledning af drivhusgasser

Figuren er taget fra rapporten fra Den Europæiske Revisionsret

Kommentarer

kommentarer