Nyhetsartikkel

04 oktober 2017

3,4 prosent lavere magasinfylling enn normalen for årstida i Norge

Fyllingsgraden litt ned. Ved utgangen av veke 39 var fyllingsgraden i norske magasin 82,8 prosent.

Gjennom veka gjekk fyllingsgraden ned 0,1 prosenteiningar, mot 0,3 prosenteiningar veka før.

Medianverdien for fyllingsgraden på tilsvarande tidspunkt for åra 1990-2016 var 86,1 prosent, og minimumverdien 57,8 prosent.

Høgast magasinfylling hadde Søraust-Noreg (område 1) med 84,1 prosent, medan Vest-Noreg (område 2) hadde lågast fylling med 81,7 prosent. Midt- og Nord-Noreg (område 3) hadde ein fyllingsgrad på 82,1 prosent.

Energiinnhald og fyllingsgrad i vassmagasin i veke 39, samt historiske verdiar og diagram er å finne i Vassmagasinstatistikken.

Kommentarer

kommentarer