Nyhetsartikkel

03 oktober 2017

Kan overskudds-strøm lagres som varme i tørket salt?

Vid Vattenfalls värmekraftverk i Berlin pågår ett projekt där man hoppas kunna ge svar på hur väl överskottsel kan lagras som värme i torkat salt.

Genom att använda salt för att lagra överskottsenergi vill forskarna, om möjligt, kunna dra full nytta av förnybar energi med ett billigt system, som kan placeras nästan var som helst.

– Energin som lagras i salt kan bibehållas i veckor eller månader tills den behövs, säger Markus Witt, projektsponsor för Vattenfalls del av det så kallade SaltX-projektet.

SaltX Technology är ett svenskt innovationsföretag som har utvecklat och patenterat en teknik som gör att salt kan användas för att lagra energi. Tekniken baseras på en kemisk reaktion.

– Genom att tillsätta vatten till torrt salt, kalciumoxid, omvandlas saltet till kalciumhydroxid. Vattnet startar en kemisk process som producerar värme, och temperaturen stiger till cirka 120 grader. Om du tillför varm ånga istället för vatten till saltet, stiger ångtemperaturen upp till 500 grader, säger Markus Witt.

– Den varma ångan kan antingen tillföras till Berlins fjärrvärmenät eller ledas genom en turbin för att producera elkraft.

Det fuktiga saltet kan torkas med överskottsel och den kemiska reaktionen kan upprepas på nytt.

SaltX Technology och Vattenfall har undertecknat en avsiktsförklaring om att genomföra ett pilotprojekt baserat på SaltX storskaliga energilagringsteknik – EnerStore. Hittills har tekniken visat sig fungera vid laboratorietester. Nästa steg blir att bygga en större reaktor för att studera tekniken i mer realistisk omfattning för att få reda på hur laboratorietesterna kommer att fungera i större skala.

Pilotanläggningen kommer att placeras i kraftvärmeverket Reuter i nordvästra delarna av Berlin och kommer att tillföra energi till fjärrvärmenätverket.

– För tillfället planeras prototypreaktorn, som kommer att byggas och testas nästa år. Nästa fas är pilotanläggningen i Reuter, som vi förvantar oss vara klar i slutet av 2018 och testa 2019, säger projektledaren Hendrik Röglin.

Pilotreaktoranläggningen kommer bara att ha 1 000 till 3 000 kilo salt. Testerna kommer att användas för att man ska få en bild över hur en fullskaleversion på cirka 5 000 kubikmeter skulle kunna se ut.

Markus Witt betonar att det finns flera frågor att besvara innan ett fullskaligt projekt kan bli verklighet.

– En fråga är hur man gör det möjligt att torka den stora mängden salt i en så stor behållare och göra det på ett effektivt sätt.

Pilotprojektet kommer att genomföras med Vattenfall, forsknings- och kunskapsföretaget Energiforsk, teknikkonsultbolaget Sweco samt Stockholms universitet.

Kommentarer

kommentarer