Nyhetsartikkel

02 oktober 2017

Vattenfall gör sin största holländska vindinvestering hittills

Vattenfall har beslutat att investera drygt 2 miljarder SEK för att
förnya och bygga ut den landbaserade vindkraftsparken Wieringermeer i
Nederländerna.

Det är Vattenfalls största investering hittills i
vindkraft i Nederländerna, uppger Vattenfall.

Vattenfall kommer att byta ut de befintliga turbinerna till nya och
större turbiner. Dessa har en samlad kapacitet på 180 Megawatt (MW)
och förväntas tas i drift 2019. Vattenfall har dessutom förvärvat ett
intilliggande utbyggnadsprojekt med en kapacitet på ytterligare 115
MW.

– Investeringen i Wieringermeer är ännu ett steg i ambitionen att
utöka vår vindkraftsportfölj. Med den nya vindkraftsparken gör vi det
möjligt för både företag och hushåll i Nederländerna att använda ren
och förnybar el och därmed minska sin klimatpåverkan, säger
Vattenfalls VD Magnus Hall.

Vindkraftsparken Wieringermeer beräknas vara färdigbyggd 2020 och ha
en kapacitet på 295 MW, med en elproduktion på cirka 1 TWh
(terawattimme). Det motsvarar elförbrukningen för cirka 250 000
hushåll.

– Nederländerna är en viktig marknad för Vattenfall, framförallt inom
vind, sol och batterier. Wieringermeer-projektet visar på vår
kompetens inom repowering och tack vare en god insats från vårt team,
samarbetet med politiker och lokala intressenter, kan vi nu gå vidare
med att bygga vår mest moderna landbaserade vindkraftsanläggning i
Nederländerna, säger Gunnar Groebler, affärsområdeschef för vindkraft
inom Vattenfall.

Wieringermeer kommer att byggas och drivas av Vattenfalls nederländska
dotterbolag Nuon.

Fakta:
– I Nederländerna äger Vattenfall förutom merparten av Wieringermeer
(295 MW) även bland annat den landbaserade vindkraftsparken Princess
Alexia (122 MW) och den havsbaserade vindkraftsparken Egmond aan Zee
(108 MW)

– Vattenfalls totalt installerade effekt i vindkraft i Nederländerna
uppgår för närvarande till 349 MW, varav 241 MW landbaserad vindkraft
och 108 MW havsbaserad vindkraft.

Informationen är av sådan art som Vattenfall är skyldigt att
offentliggöra den i enlighet med EU-förordningen om marknadsmissbruk
(EU Market Abuse Regulation) och/eller svensk lag om
värdepappersmarknaden. Informationen överlämnades till en Vattenfalls
presschef Markus Friberg anlitad nyhetsbyrå för publicering den 27
oktober 2017 klockan 09.15 CET.

Vattenfall är ett svenskt, statligt ägt energiföretag med ungefär 20
000 medarbetare och verksamhet i Sverige, Tyskland, Nederländerna,
Danmark, Storbritannien och Finland. Vattenfall fokuserar på tillväxt
inom affärsområden som driver omställningen mot ett mer klimatsmart
energisystem och därigenom tryggar en tillförlitlig och
kostnadseffektiv energiförsörjning.

Kommentarer

kommentarer